Retssag om merudgifter i gang

Onsdag den 23. august 2017 starter retssagen mod staten om retten til merudgiftskompensation, når man bliver folkepensionist.

I februar sidste år blev staten stævnet for diskrimination i forhold til, at man ikke kan modtage merudgiftskompensation for sine handicaprelaterede udgifter, når man bliver folkepensionist. Retssagen starter nu halvandet år efter ved Østre Landsret i København den 23. og 24. august.

PolioForeningen har både alene og sammen med andre organisationer i flere år været i tæt politisk dialog med flere af Folketingets partier for at finde en politisk løsning på problemet - indtil nu uden held.

Selv om PolioForeningen normalt går ind for konstruktiv dialog med omverdenen, så har vi fulgt med i forarbejdet til retssagen.

Indtægtsnedgang rammer hårdt

Som handicappet kan man via Serviceloven i visse situationer få kompensation for de nødvendige merudgifter, der er forbundet med ens handicap. Det kan for eksempel være hjælp til skift af elektriske pærer, hækklipning eller omsyning af tøj, befordring, medicin m.m.

Merudgiftsdækningen er uafhængigt af ens indkomst, men bortfalder når man bliver folkepensionist. Det er herefter muligt at søge andre indtægtsafhængige tilskud, men muligheden for tilsvarende kompensation ophører ved overgangen til folkepension.

For den enkelte kan det betyde en indtægtsnedgang på flere tusinde kroner årligt samtidig med, at merudgifterne ikke forsvinder. Hovedpåstanden for sagsøger er derfor, at man i forbindelse med overgangen til folkepensionist bliver diskrimineret, fordi man ikke længere har ret til kompensation for sine handicaprelaterede udgifter.

Retssagen afgøres i september

Der vil blive afsagt dom den 21. september.