Spørgeskema: Er der sammenhæng i dit behandlingsforløb?

Ny undersøgelse skal afdække, om danske patienter oplever deres behandlingsforløb som helhedsorienterede og personlige. Du kan hjælpe ved at deltage i undersøgelsen.

PolioForeningen har i samarbejde med Danske Patienter og en række andre patientforeninger udarbejdet et spørgeskema om sammenhængende behandlingsforløb.

Formålet er at indsamle viden fra patienterne selv og blive klogere på, om der tages højde for det hele menneske i behandlingen – herunder behandlingsforløb, sammenhæng med resten af livet, følgesygdomme, den mentale sundhed og udveksling af sundhedsinformation mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet.

Den indsamlede viden præsenteres og bringes i spil til et debatarrangement med bl.a. Lægeforeningen og politikere fra regionerne lørdag den 16. juni på Folkemødet på Bornholm.

Deltag i undersøgelsen

Spørgeskemaundersøgelsen tager ca. 10 minutter at udfylde, og den henvender sig til dig, der har en sygdom/skade, der er langvarig eller kronisk.

Du kan deltage her.