Spørgeskemaundersøgelse om medicinsk cannabis

Vær med til at give os viden om holdningen til medicinsk cannabis.

Forsøgsordningen med medicinsk cannabis har nu kørt i over et år, og i den forbindelse ønsker vi at undersøge generelle holdninger til og erfaringer med cannabis som medicin blandt polioramte.

Vi er interesserede i dine svar uanset, om du bruger, har brugt eller aldrig har brugt cannabis som medicin.

Undersøgelsen gennemføres sammen med bl.a. Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Kræftens Bekæmpelsen og Epilepsiforeningen. Undersøgelsen gennemføres på tværs af foreninger for at kunne tegne et bredere billede af brugen af cannabis som medicin i Danmark – herunder den brug, der ikke fremgår af registre mm. Oplysninger samles på tværs af patientgrupper for til sidst at lave en fælles analyse af disse data.

 

Start undersøgelsen: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=D6JQDGC2U51K

Vi håber, at du har mulighed for at deltage i undersøgelsen, for jo flere der deltager i undersøgelsen, jo stærkere bliver resultaterne af den.