Staten stævnet i sag om merudgifts-kompensation

Førtidspensionister med et handicap mister retten til merudgiftskompensation. Nu har en førtidspensionist stævnet staten for brud af den europæiske menneskerettighedskonvention.

Mandag den 29. februar blev en special dag på mere end en måde, for her blev staten stævnet for diskrimination.

Birte Brejner, der har muskelsvind, blev for nogle år siden folkepensionist, og dermed mistede hun sin handicaprelaterede merudgiftskompensation. Det har medført, at hun er blevet væsentligt ringere økonomisk stillet samtidig med, at hendes handicap ikke er forsvundet, blot fordi hun er blevet folkepensionist.

PTU har både alene og sammen med andre organisationer i flere år været i tæt politisk dialog med flere af folketingets partier i forhold til at finde en politisk løsning på problemet, indtil nu uden held. Selv om PTU normalt går ind for konstruktiv dialog med omverdenen, så har PTU også fulgt med i forarbejdet til retssagen.

- Vi beklager, at det nu ender med en retssag, men vi håber stadig, der kan findes en politisk løsning, da vi normalt ikke går ind for retssager. For mange med funktionsnedsættelse er merudgiftsproblematikken ganske alvorlig, og det er nu, at der skal findes en løsning, siger Janus Tarp, næstformand i PTU.

Stor indtægtsnedgang rammer hårdt

Som handicappet kan man få kompensation til de merudgifter, der er forbundet med ens handicap. Det kan fx være hjælp til forskellige håndsrækninger som skift af elektriske pærer, hækklipning eller måske omsyning af tøj.

Tilskuddet gives til ens handicap og er uafhængigt af ens indkomst. Når man bliver folkepensionist bortfalder tilskuddet, og man kan i stedet få forskellige indtægtsafhængige tilskud. For den enkelte kan det betyde en indtægtsnedgang på flere tusinde kroner årligt samtidig med, at merudgifterne ikke forsvinder.

- Bortfaldet af merudgiftskompensationen rammer mange af vores medlemmer, der nu er på vej til at blive folkepensionister. Bortfaldet af merudgifterne rammer dem ekstra hårdt, da deres funktionsnedsættelse og dermed deres ekstra udgifter jo ikke forsvinder, bare fordi de bliver folkepensionister, siger Janus Tarp.