Tilfredse patienter er vigtige

Den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed viser stor tilfredshed blandt patienterne på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

På Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, som drives af UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen, er det vigtigt for os, at du som patient er tilfreds med den service og behandling, du får. Vi måler derfor jævnligt patienternes tilfredshed på forskellige måder, og svarene hjælper os til at udvikle vores tilbud og service.

For nyligt udkom den landsdækkende rapport over patienttilfredshed (LUP), og her ligger specialhospitalet over landsgennemsnittet.

Baggrunden for undersøgelsen er et spørgeskema, der er sendt ud til 400 patienter på specialhospitalet i sensommeren og i efteråret 2017. I alt har 242 (61 %) patienter besvaret undersøgelsen.

Du kan se resultaterne i rapporten fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser.