Vil du bidrage til forsøget med gammaglobulin?

Neurologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, søger deltagere til den sidste fase af forsøget med gammaglobulin.


PolioForeningen samarbejder lige nu med Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital om et stort internationalt forsøg, der skal afklare, hvorvidt behandling med gammaglobulin har en effekt på postpolio.

Deltagerne er en del af et lodtrækningsprojekt, hvor nogle får gammaglobulin, mens andre får et uvirksomt stof. Hverken læger eller deltagere vil få at vide, hvem der behandles med gammaglobulin, og hvem der får placebo.
Deltagerne skal gennem et år møde på hospitalet to dage om måneden til behandling og test af virkningen.

Kriterier for deltagelse

• 18-75 år
• BMI mindre end 30
• Du skal kunne gå minimum 50 meter (med eller uden hjælpemidler)
• Du må ikke have modtaget gammaglobulin inden for de seneste 3 år
• Du må ikke have andre sygdomme, der begrænser din gang
• Du skal have oplevet nedsat muskelkraft i benet

Er du interesseret?

Kontakt overlæge Lise Kay: lka@specialhospitalet.dk