Vil du have indflydelse i PolioForeningen?

Så kan du få det i koordinationsudvalget, hvor der i år er to pladser på valg.

PolioForeningens koordinationsudvalg er et rådgivende organ for hovedbestyrelsen, og det laver aktiviteter målrettet personer med polio.

Udvalget består af ni medlemmer, som hver sidder to år ad gangen. Udvalget mødes fire gange om året i Rødovre. I år er der to pladser på valg.

Sådan kommer du med

Hvis du vil være med i udvalget og være med til at bestemme, hvad vi skal have fokus på fremover, skal du skrive en mail og fortæl lidt om dig selv, din baggrund, din uddannelse og evt. erfaringer med frivilligt arbejde.

Send det til Birte Mølgaard: birte@molgaards.dk

Ansøgningsfristen er den 3. april 2017

Det er hovedbestyrelsen, der sammensætter koordinationsudvalget på baggrund af de indsendte ansøgninger ved deres første møde efter repræsentantskabsmødet. Koordinationsudvalget konstituerer sig selv efterfølgende til de ledige poster.

Udvalgets arbejde i år

I 2017 har udvalget planlagt at arbejde med:

  • Arbejde for bedre kendskab til postpolio
  • Arrangere en wellness weekend
  • Markere international poliodag den 24. oktober
  • Styrke det skandinaviske samarbejde

Læs mere om koordinationsudvalget (pdf)