Opgaver som frivillig

Se hvilke opgaver du kan løse som frivillig i PolioForeningen.

Hvis du har lyst til at blive frivillig hos PolioForeningen er der mange forskellige muligheder for dig.

Deltag i bestyrelses- og udvalgsarbejde

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og består af medlemmerne af de 17 kredsbestyrelser. Medlemmer til hovedbestyrelsen vælges på repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen udgør sammen med den administrerende direktør foreningens daglige ledelse.

PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen har desuden hvert sit koordinationsudvalg med tilhørende arbejdsgrupper.  Derudover er der et kursus- og kommunikationsudvalg, et u-landsudvalg og endeligt et forsknings- og sundhedsudvalg.

Læs om de forskellige bestyrelser og udvalg

Vær bisidder

PolioForeningens bisiddere støtter og hjælper medlemmer, der skal til svære samtaler i kommunen eller andre offentlige instanser.

Bisidderkorpset består af 20 uddannede frivillige, der arbejder tæt sammen med en af PolioForeningens socialrådgivere.

Læs om bisidderordningen

Vær med i medlemstelefon

Medlemstelefonen bestyres af frivillige, der lytter og udveksler erfaringer med medlemmer, som har brug for en snak med ligesindede. Der er tilknyttet 25 frivillige til medlemstelefonen. De arbejder tæt sammen med en af PolioForeningens medarbejdere.

Læs om medlemstelefonen