Samtykkeerklæring om video og fotosBilleder og video kan eksempelvis blive brugt i tryksager, PowerPoints, hjemmesider og Facebook. Derudover bliver de opbevaret i en database, som er tilgængelig for medarbejdere i organisationen i Rødovre og Aarhus, indtil anden aftale foreligger. Enkelte billeder kan være tilgængelige for pressen.

Du har til enhver tid ret til at se billederne, få dem slettet eller udleveret. Billederne må dog kun bruges privat. Har du spørgsmål eller ønske om at se, slette eller at få udleveret billederne, er du velkommen til at kontakte os på dpo@ulykkespatient.dk eller dpo@polio.dk.