Kampen mod polio

Siden 1955 har man i Danmark vaccineret børn mod polio. WHO kæmper for at udbrede poliovaccinen til alle afkroge i verden.

FN’s sundhedsorganisation WHO har som mærkesag at udrydde polio, og det har de haft siden 1988. De håber, at polio kan være udryddet i løbet af få år. Hvis det lykkes, vil polio være den kun anden sygdom, som menneskeheden har udryddet. Kopper var den første.

Indsatsen består i at få udbredt poliovaccinen til alle lande i verden, for hvis man får vaccineret alle mennesker, vil sygdommen være udryddet. Det er nemlig kun mennesker, der kan blive smittet af polio.

Indsatsen for at udrydde polio har været enorm. WHO har gennemført store kampagner under svære betingelser - blandt andet på grund af kulturelle forskelle og primitive forhold. Men indsatsen har båret frugt.

Knap 100 nye poliotilfælde i 2018

Før 1955, hvor det blev muligt at vaccinere, var der på verdensplan cirka 600.000 nye tilfælde af polio om året. I 1988 var der 350.000 nye tilfælde og i 2018 var der knap 100.

I dag findes polio bl.a. i Afghanistan og Pakistan

En virustype tilbage

Der findes tre typer poliovirus. Siden 1999 har der type 2 virus ikke været registreret, hvorfor WHO har erklæret type 2 virus for udryddet. Type 3 virus er ikke registreret siden 2012, og vil formodentlig også snart blive erklæret udryddet.

De tilbageværende tilfælde af polio skyldes hovedsagelig type 1 virus, men en mindre del skyldes vaccinationsvirus, der er muteret tilbage, så den bliver sygdomsfremkaldende igen.

WHO vil derfor, så snart det kan lade sig gøre, undlade at bruge den flydende vaccine og erstatte den med injektionsvaccinen.

Læs mere om de forskellige typer af vaccine mod polio

Læs om udryddelse af polio på polioeradication.org.

Børnevaccinationer i Danmark

Børnevaccinationsprogrammet i Danmark indeholder vaccination mod polio i Di-Te-Ki-Po vaccinationen, som gives børn, når de er 3, 6 og 12 måneder samt 5 år. Hvis alle fire vaccinationer er givet er den opnåede immunitet over for polio livslang ifølge Statens Serum Institut.

Man har vaccineret mod polio i Danmark siden 1955.

Læs om det danske børnevaccinationsprogram hos Statens Serum Institut