Gå til hovedindhold

Er du tæt på en postpolio-ramt?

Postpolio påvirker ikke kun den ramte, men også dig der lever sammen med eller tæt på den, der har postpolio.

Symptomerne på postpolio kan betyde store forandringer og påvirke hverdagen både praktisk og følelsesmæssigt. Som pårørende kan det være svært at forstå, at ens nærmeste siger fra over for aktiviteter, som vedkommende tidligere kunne klare.

For andre kan det være svært at skulle se til, hvis den postpolioramte overbelaster sig selv og ikke erkender et behov for hjælp og aflastning. For den knap så tætte omgangskreds kan personer, der har postpolio, umiddelbart virke raske og symptomfrie, men mange fungerer i realiteten på grænsen af deres ressourcer, og prisen for at være aktiv i nuet kan meget vel være smerter og træthed de følgende dage.

Som pårørende skal du forholde dig til de forandringer, der følger med postpolio, og for nogle pårørende betyder det, at de glemmer at passe på sig selv undervejs.

Der er dog meget, du som pårørende kan gøre for at tage vare på dig selv og sam­tidig hjælpe den postpolioskadede på den bedst mulige måde. Måske kan du blive inspireret af nedenstående:

 • At tilegne sig en grundlæggende viden om symptomer og forskellige behandlingsmu­ligheder kan være en god måde at klæde sig på til den opgave, det er at være pårørende. Jo mere du ved om postpolio, des bedre kan du støtte den polioskadede.

  Du kan starte med at læse brochuren Værd at vide om polio

 • Postpolio kan ændre rollerne i parforhold et og betyde forandringer på det prakti­ske, følelsesmæssige og intime plan. Tal med hinanden om, hvordan I har det med forandringerne i jeres liv, og hvordan I sammen håndterer dem.

  Måske har I brug for at lave jer en ny fordeling af de huslige pligter. Måske har I brug for hjælp udefra til at klare nogle af de praktiske opgaver. Måske skal I finde en ny måde at være intime sammen som par.

 • Selvom det kan være svært, er det vigtigt, at du taler med den postpolioskadede om, hvordan situationen påvirker dig og jeres forhold til hinanden. Som nær pårørende kan du synes, at dine egne problemer er småting sammenlignet med den postpolioskadede.

  Du holder måske igen med at fortælle om det, der er svært, fordi du vil skåne din partner. Men det er ofte et misforstået hensyn. Den postpolioskadede har også behov for at tale om andet end sig selv og indtage rollen som støttende partner.

 • Tal med andre, der er tæt på dig eksempel­vis familiemedlemmer eller gode venner.

  Det er vigtigt, at du har et sted, hvor du kan læsse af. Det er ikke lige let for alle at bede om hjælp fra de nærmeste, men ofte vil folk gerne hjælpe.

 • For både den postpolioskadede og de pårørende er det en fordel at melde sig ind i PolioForeningen.

  I kan eventuelt tegne et familiemedlemskab. Foreningen har en lang række tilbud, som hele familien kan benytte. I kan blandt andet få rådgivning fra en række eksperter, tale med andre i samme situation og deltage i forskellige kurser og arrangementer. Se alle medlemsfordelene.

 • Som pårørende kan det være en stor støtte at tale med andre, som er i en lignende situ­ation. Som medlem har du mulighed for at ringe til Medlemstelefonen, hvor en af foreningens frivillige, som selv er pårørende til en polioskadet, er klar til at lytte og udveksle erfaringer.

  Læs mere om Medlemstelefonen

 • Som pårørende er det vigtigt, du husker at passe på dig selv og ikke glemmer dine egne behov. Lige såvel som den postpolio-s­kadede skal undgå overbelastning, skal du som pårørende også tage vare på dig selv.

  Du behøver måske ikke give afkald på alle dine egne interesser og aktiviteter, selvom du lever tæt på en postpolio-skadet.

  Du har brug for tid til dig selv, for andre op­levelser og for at passe på dit eget helbred. At passe på dig selv giver dig også det nødvendige overskud til at yde omsorg for din partner.

 • Anbefalinger om sund livsstil gælder for postpolio-skadede såvel som for alle andre. Der er dog et par anbefalinger, der sær er betydningsfulde for polioskadede.

  Det er vigtigt at undgå overvægt, da det er en ekstra belastning for svag muskulatur. Muskulaturen kan også blive belastet af den ekstra spænding, som stress kan give.

  Overdrevent alkoholforbrug kan bidrage til at skade nerverne yderligere.

  Personer, der har haft polio, har desuden en særlig risiko for at få knogleskørhed og forhøjet kolesterol.

  Som pårørende kan du hjælpe den postpolio-skadede ved at bakke op om en sund livsstil.

  Læs mere om træning og kost 

 • Vær opmærksom på alt det, der stadig er muligt frem for på det, der er besværlig­t eller umuliggjort.

Nyhedsbrev til pårørende

Få ny viden om livet som pårørende sendt på mail og bliv løbende opdateret, når der kommer nye kurser og aktiviteter til pårørende. Nyhedsbrevet sendes ud ca. en gang om måneden.