Medicin og polio

Som polioramt kan man være ekstra følsom over for nogle typer af medicin. Man skal derfor være ekstra opmærksom på, hvilken dosis man får.

En lang række medicin virker ved at gå ind og påvirke de kemiske processer, der foregår i nerveenderne. Deres virkning og bivirkning afhænger i høj grad af koncentrationen i nerveenderne. Har man færre nerver betyder det, at en normal dosis medicin kan komme til at være for stor en dosis.

Det er baggrunden for, at poliopatienter kan være særligt følsomme for medicin, der påvirker nervernes funktion. Det betyder ikke, at polioramte nødvendigvis ikke må få den pågældende medicin, men at det kan være klogt at starte med en lavere dosis og så justere op eller ned alt efter virkning og bivirkning.

Bedøvelse (anæstesi)

Når man bliver bedøvet bruges en lang række medicin, der virker via nervesystemet. Som poliopatient risikerer man, som anført ovenfor, nemmere at få for store doser. Det betyder ikke, at man ikke kan blive opereret, blot at lægerne skal tage særlige hensyn.

Pjece om medicin og polio (pdf)

Artikel fra Livtag om kolesteroltal (pdf)

Til din praktiserende læge eller fysioterapeut

Hent info-ark, som du kan tage med til din praktiserende læge eller fysioterapeut. Her står der, hvad de skal være opmærksomme på, når du har haft polio.

Hent ark