Medicinsk behandling af post-polio

Flere forskellige medicinske præparater har været forsøgt i behandlingen af post-polio. Indtil videre er det kun forsøg med gammaglobulin, som ser ud til at have en lovende effekt.

Et svensk forskerhold har fundet, at der i rygmarvsvæsken på personer med post-polio findes nogle særlige kemiske stoffer, der tyder på, at immunforsvaret er aktiveret.

Der er flere teorier om, hvad årsagen er til, at immunforsvaret er aktiveret. Forskerne har vist, at infusion af gammaglobulin (også kaldet immunoglobulin eller IvIG) får de kemiske stoffer til at forsvinde i op til to et halvt år.

Aktuelt er forskerne i gang med at vise, om der også sker forbedringer af poliopatienternes forskellige symptomer. Selvom teorierne og fundene umiddelbart kan virke lovende, så er det dog fortsat sådan, at behandlingen ikke er accepteret internationalt blandt læger.

Behandlingen med gammaglobulin gives gennem et drop i armen. Det drejer sig om cirka en halv liter væske, som skal løbe ind over 4-5 timer. Behandlingen gentages 3 dage i træk. Den kan give hovedpine og influenzalignende utilpashed samt allergiske reaktioner. Den hyppigste allergiske reaktion er hududslet, der kommer nogle uger efter behandlingen, mens der meget sjældent kan komme allergisk chok.

Behandlingen kan ikke erstatte processen med at justere livsstil, så hverdagens aktiviteter afbalanceres med de tilstedeværende kræfter, men den kan supplere den. Der er således ikke tale om et enten/eller men snarere om et både/og.

Indtil videre er behandlingen ikke internationalt anerkendt, ej heller i Danmark. Der foregår i øjeblikket et stort international lodtrækningsforsøg med henblik på at finde ud af, om behandlingen har effekt. I Danmark deltager Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital i forsøget. Resultaterne forventes at være tilgængelige 2018-2019. 

Læs om forskningsprojekt i behandling af post-polio med gammaglobulin 

Til din praktiserende læge eller fysioterapeut

Hent info-ark, som du kan tage med til din praktiserende læge eller fysioterapeut. Her står der, hvad de skal være opmærksomme på, når du har haft polio.

Hent ark