Gammaglobulin til behandling af post-polio

Hvad er effekten af behandling med gammaglobulin på mennesker, der har post-polio? Det vil et forskningsprojekt belyse.

I 2014 startede et internationalt forskningssamarbejde, der har til formål at afdække, hvorvidt det videnskabeligt kan vises, at personer med post-polio kan have gavn af behandling med gammaglobulin.

I Danmark samarbejder Rigshospitalet med Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og PolioForeningen om projektet, og man er i gang med undersøgelserne, hvor godt 25 danskere med post-polio deltager.

Hvad er formålet med projektet?

Det overordnede mål med projektet er at belyse om gammaglobulin har en positiv effekt fysiske gangformåen, men faktorer som smerter og livskvalitet bliver også undersøgt.

Hvordan foregår behandlingen?

Deltagerne er en del af et lodtrækningsprojekt, hvor nogle modtager gammaglobulin, mens andre får et uvirksomt stof. Hverken deltagere eller de behandlende læger ved, hvem der får det ene eller det andet.

Forløbet strækker sig over halvandet år, hvor deltagerne får en dosis en gang om måneden det første år, og de næste 6 måneder vil langtidseffekten registreres.