Hvorfor virker bedøvelsen ikke?

Spørgsmål:

Jeg er blevet opereret og lægerne prøvede i første omgang at give mig en rygmarvsbedøvelse. Det viste sig dog, at den ikke virkede på mig. Jeg kunne ikke mærke mine fødder, men jeg kunne helt tydeligt mærke, hvad der foregik omkring hoften. Jeg blev derfor lagt i fuld narkose. Da min anden hofte også skal opereres på et tidspunkt vil det være rart at vide, om I har nogen erfaring med, om det kan have noget med min polio at gøre, at rygmarvsblokaden ikke virkede på mig?

Jeg havde i øvrigt givet personalet på hospitalet PolioForeningens pjece om polio og operation, men ingen havde læst den, og jeg lå fem timer i opvågningen og havde rigtig lavt blodtryk – og kunne slet ikke komme på benene som de andre patienter.

Svar:

Når rygmarvsbedøvelsen ikke virkede for dig, kan det skyldes at bedøvevæsken ikke har kunnet passere ned til de nerver, der forsyner benet/benene. Bedøvevæsken skal nemlig kunne passere frit imellem de hinder, der er omkring rygmarven, for at komme derned. Din polio kan muligvis have givet arvæv i hinderne, som forhindrer det. Alternativt kan skævheder i ryggen være et problem.

Til den næste operation vil jeg foreslå, at du tager en grundig snak med lægerne om, hvordan din forrige bedøvelse gik og bede dem om at sørge for, at det ikke gentager sig. Du er selvfølgelig velkommen til at vende tilbage til mig, ligesom lægerne er det.

Venlig hilsen
Lise Kay