Skal jeg vaccineres mod polio?

Spørgsmål:

Jeg havde polio i 1952. Hvilken type og forløbet ved jeg ikke noget om. Mine forældre var flove over min sygdom, så det talte man ikke om – og mine forældre er for længst døde. Jeg mener at kunne huske, at jeg ikke skulle have sukkervaccinen, da jeg gik i skole, fordi jeg havde haft polio.

Nu er der trussel i form af smitte fra andre lande, og jeg tænker derfor på, om man er immun over for samtlige typer polio, hvis man tidligere har haft polio? Eller er man kun immun for den type polio, man har haft? Hvis man ikke er immun for samtlige typer polio, hvordan skal man så forholde sig? Kan en blodprøve fortælle hvilken type, man har haft, og kan man så få vaccination mod de øvrige typer? Hvis man revaccineres, og den tidligere vaccination og/eller sygdom stadig er i kroppen, risikerer man så ved ny vaccination at få sygdommen?

Svar:

Dine spørgsmål er meget relevante især nu, hvor poliovirus igen er ved at brede sig rundt i verden. Det er rigtigt, at der er flere typer af virus, nemlig 3, og en infektion med en type ikke automatisk giver immunitet mod de andre. I teorien kan man godt ud fra en blodprøve finde ud af, hvilken type polio man har haft, men det er ikke en undersøgelse, det rent faktisk er muligt at få udført. I praksis er poliovaccinen da også udviklet, så den giver immunitet mod alle tre poliotyper, så man ikke behøver at gøre sig den slags overvejelser. Det kan også være et spørgsmål, hvor længe en vaccination dækker.

Ifølge Statens Serum Institut, så skulle et fuldført vaccinationsprogram (injektioner som 3, 6 og 12 måneder samt 5 år), som det gennemføres nu, dække livslangt, men man har ikke haft personer, der er vaccineret på den måde i mere end 20 år, så det kan være lidt svært at udtale sig om, hvad der sker resten af livet. Det tidligere vaccinationsprogram, hvor man fik 3 injektioner og 3 gange poliosukker, skulle dække livslangt, hvis man har gennemført alle 6 vaccinationer.

Er man i tvivl, så vil jeg anbefale, at man får en vaccination, hvis man skal til et af de steder, hvor der er poliotilfælde. Der er ingen risiko for at få sygdommen på ny, selvom man revaccinerer personer, der i forvejen er vaccinerede, eller personer der har haft polio/har postpolio.

Venlig hilsen
Lise Kay, overlæge