Gå til hovedindhold

Midt Thy Mors kreds

Midt Thy Mors kreds er én af foreningens 16 kredse.
Kredsen har sin egen bestyrelse, der gør et stort frivilligt arbejde - blandt andet med at arrangere faglige og sociale arrangementer lokalt for medlemmerne.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os.

Kredsbestyrelse:

Karin Bligaard

Kredsformand

Torben Linde Mikaelsen

Kredsnæstformand

Susanne Leest

Kredskasserer

Linda Lyngsøe

Kredssekretær

Ghita Tougaard

Kredsbestyrelsesmedlem

Anne Melissa Lichtenstein

Suppleant 1