Gå til hovedindhold

Pas på overtræning

Læs hvordan du som polioramt kan undgå at overbelaste dine muskler.

Når du har polio, og antallet af nerver og muskelceller er nedsat, kan de svage muskler komme til at arbejde på deres maksimale kapacitet i længere tid, også selvom der er tale om mindre krævende aktiviteter. Muskler og nerver får dermed mindre mulighed for at restituere, og der bliver større risiko for, at svage muskler overbelastes og svækkes i stedet for at blive trænet.

Et stykke hen ad vejen kan musklerne tilpasse sig, så de kan bevare deres funktion på bekostning af evnen til at lave hurtige og pludselige bevægelser.

Kortere udholdenhed

Musklernes udholdenhed afgøres af, hvor mange nerver og tilhørende muskelfibre man har at skifte imellem. Jo flere, desto større udholdenhed.

I forhold til andre har polioramte færre nerver og muskelfibre at skifte imellem. Det betyder derfor, at dine muskler ikke kan holde sig sammentrukket i så lang tid som hos andre. De kan altså ikke klare en bevægelse ret længe, før musklen bliver udtrættet.

Færre muskelfibre-mindre styrke

Styrken af en bevægelse afgøres af hvor mange muskelfibre, der aktiveres på samme tid.

Når polioramte har mistet nerver og tilhørende muskelfibre, er der ikke så mange muskelfibre at aktivere, og polioramtes muskler er derfor ikke i stand til at opnå den samme styrke som andres.

Træning opbygger musklerne

Når du træner, overbelaster du musklerne svagt, og de nedbrydes derfor en lille smule. Får musklerne derefter ro til at restituere, vil de blive genopbygget lidt stærkere. Hvis de har opnået deres maksimale styrke, fastholdes den styrke, de allerede har.

Forsøger du derimod at presse dine nerver og muskler til at fungere, selvom restitutionsprocesserne ikke er fuldførte, vil musklerne lide skade, og du vil miste kræfter.

Som polioramt er det derfor yderst vigtigt at holde pauser, så musklerne ikke svækkes, fordi kroppen ikke får mulighed for at restituere.

Vigtigt med hvileperioder og rolige bevægelser

For at forebygge, at polioramte muskler overbelastes, skal du derfor sørge for, at musklerne får mulighed for at hvile hyppigere, at maksimal belastning undgås, at bevægelser bliver langsomme og rolige, og at du i løbet af træningen skifter stilling for at belaste forskellige muskler.

På tilsvarende vis bør træning af svækkede poliomuskler ikke foregå som hård styrketræning, men i rolige bevægelser uden maksimal belastning og afbrudt af hvileperioder.