Gå til hovedindhold

Hvordan klager jeg over kommunens afgørelse?

Få socialrådgiverens svar her.

Mand ved computer

Publiceret

21. februar 2023

Spørgsmål:

Jeg har netop modtaget et skriftligt afslag på at få en ledsager. Jeg er meget forundret over kommunens afgørelse og vil gerne klage. Men hvordan gør jeg?

Svar:

Som borger har du ret til at klage over en afgørelse. Og det er vigtigt, at du som borger benytter dig af den ret, hvis ikke du er enig i den afgørelse, kommunen har truffet. Får du ikke fuldt ud medhold i en afgørelse, har du ret til at få en skriftlig afgørelse – og en sådan skal også indeholde en klagevejledning.

Der er ikke nogen formelle krav til en klage – den kan indgives mundtligt (personligt eller telefonisk) eller skriftligt.

Jeg anbefaler altid folk at indgive en skriftlig klage og anmode om en kvittering for modtagelsen. På den måde er du helt sikker på, at modtageren har fået klagen, og du har selv mulighed for at have en kopi af klagen.

Det er en god idé at påpege, hvad du konkret er utilfreds med ift. kommunens afgørelse. Altså påpege specifikke punkter, som du ikke er enig i. Fx i dit tilfælde, hvor du skriver, at kommunen vurderer, at du kan købe ind alene. Hvorfor mener du ikke, at du kan købe ind alene – kom gerne med korte eksempler, der illustrerer situationer, hvor det er et problem for dig.

Det behøver ikke være nogen lang afhandling, du skriver. Du skal blot sikre dig, at det tydeligt fremgår, at det er en klage, hvilken afgørelse, du ønsker at påklage, dine kontaktoplysninger – og så som ovenfor nævnt gerne en kort begrundelse/uddybning af, hvorfor du ønsker at klage.

Klagen skal i første omgang sendes til kommunen, der så har fire uger til at genbehandle sagen.

Hvis de fastholder afgørelsen, sendes sagen automatisk videre til Ankestyrelsen. Herfra vil du modtage en kvitteringsskrivelse og besked om hvor lang forventet sagsbehandlingstid, der er.

Held og lykke med din klage.

Venlig hilsen

Bente Elton Rasmussen

Socialrådgiver