Gå til hovedindhold

Skal legater modregnes i kontanthjælp?

Penge i kontanter og en lommeregner

Publiceret

7. november 2023

Spørgsmål:

Hvordan er reglerne for at modtage legater, når jeg er på kontanthjælp? Bliver den økonomiske støtte, jeg får gennem et legat, fratrukket i min kontanthjælp?

Svar:

Du skal som hovedregel betale skat af legater, men sociale legater, dvs. legater, der uddeles fra foreninger og fonde, som er godkendt af Skattestyrelsen til at uddele midler til sociale formål eller sygdomsbekæmpende formål, er i nærværende år fritaget for beskatning op til 15.900 kr.

Har du derfor modtaget et socialt legat på højst 15.900 kr., skal det modtagne beløb ikke beskattes og ikke modregnes i kontanthjælp. (Har du modtaget et socialt legat før 1.7.21, var det skattefrit op til 10.000 kr.).

Du betaler skat af den del, der overstiger maksimumgrænsen.

Grænsen gælder pr. legat, så modtager du sociale legater fra flere godgørende foreninger, er de ligeledes skattefri og fritaget for modregning i kontanthjælp, hvis legatet fra den enkelte forening højst er på kr. 15.900.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist