Gå til hovedindhold

Hvordan gør jeg mit handicap synligt?

Publiceret

11. oktober 2023

Spørgsmål:

Jeg er dårligt gående på grund af utallige knæoperationer. Trapper er næsten umulige for mig og medfører hævelse og smerter. Jeg bruger endnu ikke hjælpemidler, men det betyder, at mit handicap ikke er synligt.

Jeg har for eksempel oplevet at blive afvist til en elevator, fordi jeg ikke bruger hjælpemidler. Findes der handicapskilte, armbind eller lignende, der kan dokumentere, at jeg er dårligt gående i forhold til trapper?

Svar:

Der findes forskellige ordninger for personer med handicap, som giver mulighed for at deltage i aktiviteter og få adgang til seværdigheder. Men der findes ikke et samlet ”handicapkort”, der kan bruges som dokumentation for dit handicap. En sådan ordning gælder kun blandt meget synshandicappede og blinde.

Jeg har nedenfor opridset de meste kendte ordninger og muligheder, som giver personer med handicap rabat/ fordele i forskellige situationer.

  • Danske Handicaporganisationers (DH) Brugerservice udsteder handicapparkeringskort og ledsagerkort. For at kunne få bevilliget disse, skal du opfylde forskellige helbredsmæssige kriterier, og der er forbundet egenbetaling med kortene.
  • Via DHs Brugerservice kan du købe en ’nøgle’ til handicaptoiletter i Europa.
  • DH’s Brugerservice udsteder rabatkort til Storebæltsbroen.
  • Som førtidspensionist har du mulighed for at få et gratis legitimationskort via DSB, som dokumenterer, at du har ret til at købe pensionistbilletter.
  • Visse steder i udlandet kan du opnå rabat eller mulighed for anden hjælp, hvis du medbringer en lægeerklæring, der dokumenterer dit handicap. Det er din egen læge, der skal lave en sådan – gerne på engelsk. Da der ikke er tale om en ”international anerkendt standard”, er det op til den enkelte læge, hvad han/hun skriver. Du skal selv betale udgiften til en sådan erklæring.
  • I forhold til usynlige handicap er der desuden kommet en række ’Solsikkeprodukter’, som netop gør usynlige handicap synlige. Du kan f.eks. bestille en solsikkesnor, du kan bære synligt som et signal om, at du har et usynligt handicap. Læs mere om ordningen på hiddendisabilitiesstore.com/dk

Venlig hilsen

Bente Elton Rasmussen

Socialrådgiver