Gå til hovedindhold

Er der forskel på bevillinger til bil?

Publiceret

8. juli 2024

Spørgsmål:

Jeg kom for nylig til at snakke med en bekendt om reglerne for støtte til bil. Vi har begge støtte til bil. Jeg er i arbejde, men det er min veninde ikke. Er der forskel på vores bevillinger? Og kan det få betydning for vores bevillinger, hvis der sker ændringer i vores situation?

Svar:

Lovgrundlaget er det samme. Der er tale om bevilling efter Servicelovens § 114:

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad:

  1. Vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil
  2. Vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller
  3. Forringer evnen til at færdes i tilfælde, hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Men kommunen skal, som det fremgår, vurdere på hvilket grundlag bevillingen skal gives. Altså hvad borgeren skal bruge bilen til. Og det er som udgangspunkt mere vanskeligt at få støtte til en bil, der bevilliges på trivselsmæssigt grundlagt – altså ’punkt 3’.

Og ja, ændringer i borgerens situation, kan få betydning for bevillingen. Sker der væsentlige ændringer i borgerens forhold i løbet af en bevillingsperiode, skal kommunen forholde sig til, om det kan betyde, at grunden for støtten ikke længere er til stede. Det kan f.eks. være ift. en flytning, ændring af forsørgelsesgrundlag, ændring i helbredstilstanden m.m. Man har som borger pligt til at oplyse om sådanne ændringer.

Venlig hilsen

Bente Elton Rasmussen

  • Socialrådgiver