Gå til hovedindhold

Er min parkeringsbøde rimelig?

Handicapparkering markering på gaden.

Publiceret

14. marts 2022

Spørgsmål:

Jeg har fået en P-bøde for, som de skriver, at have ”parkeret uberettiget på en handicapplads”. Det mener jeg ikke, at jeg har, da jeg har et blåt handicapskilt. Men jeg erkender at have glemt at lægge skiltet synligt frem i bilen.

Jeg synes kun, at jeg skal betale for en foreteelse, jeg har begået. I disse IT-tider med mobiltelefoner, der kan alt, kan det ikke være et problem for P-vagterne at se, hvem der har handicapskilte, og så kan de skrive bøder ud med korrekt foreteelse – som fx at man har glemt at fremlægge handicapskilt synligt i bilen.

Svar:

Jeg vurderer sagen således: Det gælder efter § 13 i Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap, at når et parkeringskort anvendes, skal det ”være anbragt inden for forruden med kortets forside klart synlig for kontrol”. Det gælder endvidere efter § 19, at den, der undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt i henhold til denne bekendtgørelse, straffes med bøde.

Som jeg ser sagen, er den juridisk set klar. Reglerne på området er klare og entydige, og jeg mener desværre ikke, at man fx – som du alternativt forslår – kan straffe dig for at have glemt at fremlægge skiltet synligt i bilen.

Du har dog naturligvis altid mulighed for at fremlægge din sag for P-selskabet, og jeg vil derfor opfordre dig til straks at rette henvendelse til pågældende P-selskab og høre, om de vil acceptere din forklaring.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist