Gå til hovedindhold
Tre personer sidder på en bænk i Dragør.

Hård kritik af handicapområdet

Rigsrevisionen i hård kritik af kommunernes forvaltning af handicapområdet

Rigsrevisionen har i denne uge præsenteret sin gennemgang af kommunernes forvaltning af handicapområdet, en såkaldt beretning, og gennemgangen byder på en hård kritik af området.

Der står blandt andet i rapportens konklusion:
"Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes forvaltning af handicapområdet har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at der er en øget risiko for, at borgere med handicap ikke modtager de ydelser, som de er berettigede til efter serviceloven."

Og, det er en kritik, der desværre ikke kommer bag på PolioForeningens formand, Janus Tarp:

”Rigsrevisionen har afgivet sin beretning om forvaltningen af handicapområdet siden 2013. Resultaterne og Statsrevisorernes bemærkninger hertil er nedslående og desværre ikke overraskende. Skiftende socialministre og kommunerne fejler.

Det har vi vidst og gjort opmærksom på gang på gang, men som forventet har systemet ikke forbedret sig. Konstant bliver 1/3 af de påklagede sager omgjort eller hjemvist til fornyet behandling.

Bag hver sag ligger en person med handicap eller forældre til børn med handicap, der ikke har modtaget den ydelse eller den behandling, de har krav på. Et liv er sat på pause eller forringet. Det er trist og uværdigt for et samfund som vores," siger Janus Tarp.

Hvis vi som samfund ønsker at rette op på den udvikling, så kræver det dels en reform af området, og så kommer politikerne heller ikke uden om at afsætte yderligere midler til området:

"Løsningen, som vi ser det, er en gennemgribende retssikkerhedsreform, der tilfører området milliarder, der indfører en specialeplan, der sikrer viden om mennesker med handicap, og som ændrer sagsbehandlingskulturen – for blot at nævne nogle af elementerne.

Gør vi det ikke, kan jeg garantere, at billedet er det samme, når undersøgelsen gentages igen om ni år. Og det kan vi ikke leve med," lyder det fra Janus Tarp.

Du kan læse hele Rigsrevisionens beretning her