Gå til hovedindhold

Nye grænser for egenbetaling af lægemidler

Fra den 3. april bliver egenbetalingsloftet for lægemidler sænket fra de nuværende 20.636 kr. til 11.570 kr.

Loftet er gældende for resten af 2023. Reglerne blev vedtaget af en bredt flertal i Folketinget i denne uge, og er en del af inflationshjælpepakkerne.

Har du et stort medicinforbrug, vil du derfor hurtigere opleve, at du får 100% tilskud til dine lægemidler.

Tilskuddet beregnes ikke med tilbagevirkende kraft, så der vil ikke være tilbagebetaling, hvis du allerede har en saldo over 11.570 kr.

Henstandsordning

En midlertidige sænkning af egenbetalingsloftet gælder også for henstandsordninger. Reguleringen for dette sker ved tilskudsårets udløb. Den månedlige indbetaling på 370 kr. fortsætter indtil dit tilskudsår udløber. Herefter gøres aftalen op, og er der indbetalt for meget, vil beløbet blive udbetalt fra apoteket.

Individuelle tilskud

Har du en bevilling på et individuelt tilskud til et lægemiddel, indgår lægemidlet i ordningen på lige fod og er også omfattet af den midlertidige sænkning af egenbetalingen.
Har du spørgsmål til ordningen, kan vi anbefale, at du tager kontakt til dit lokale apotek, hvor personalet er klar til at hjælpe.