Gå til hovedindhold

Polio 2022 – færre tilfælde end i 2021

2022 bød på 30 tilfælde af poliosmitte som følge af vild polio, og 566 tilfælde af vaccineafledte smittetilfælde, det er samlet set en smule færre end i 2021.

I 2022 var der samlet 596 tilfælde mod 704 i 2021. I 2021 bestod smitten af seks tilfælde af vild polio samt 698 tilfælde af vaccineafledt polio.

De vilde tilfælde af poliosmitte er fundet i Afghanistan, Pakistan og Mozambique, mens især Yemen, DR Congo samt Nigeria har været ramt af vaccineafledte udbrud. Fælles for landene er, at de er plaget af uroligheder og krige/konflikter.

Det eneste, der kan forebygge og stoppe polio, er vacciner. For at udrydde polio på verdensplan er det nødvendigt, at man fortsætter med at vaccinere, lige indtil der ikke er flere poliotilfælde. Også i de dele af verden, hvor der ikke har været polio i mange år, skal indsatsen fortsætte, da polio er en yderst smitsom sygdom.

Blandt andet WHO, Unicef og Rotary er aktive i den internationale kamp mod polio.

Data er opgjort pr. 27. december 2022.