Gå til hovedindhold

Poliolammet pige kunne ikke trække vejret, så maskinmester konstruerede respiratorer

På epidemiafdelingen på det daværende Randers Sygehus havde de under epidemien i 1952-53 indlagt en poliolammet pige, som ikke kunne trække vejret ved egen hjælp.

Til at begynde med havde Randers Sygehus dog ingen respiratorer, så maskinmester Ivan Abraham, som var tilknyttet sygehuset, tog sagen i egen hånd og konstruerede to respiratorer. Den ene var til indendørs brug, og den anden kunne bruges udenfor.

Sidstnævnte er udstillet på Steno Museet i Aarhus, og personalet skulle under epidemien dreje på et håndtag for at holde den i gang. Det er en kyradsrespirator, som fungerer ved, at patienten påføres et skjold (selve kyradsen), som i dette tilfælde er lavet af aluminium. Skjoldet er tilkoblet en motor, der skaber et undertryk, hvorved man forsøger at løfte patientens brystkasse og på den måde tilføre luft i lungerne.

Til trods for den ihærdige indsats virkede hverken denne eller datidens andre undertryksrespirator særligt godt på poliopatienter, og maskinmester Ivan Abrahams konstruktioner blev højest sandsynligt slet ikke brugt efter selve epidemien.

Hvorvidt det er den omtalte pige, man ser på billedet, foreligger der ingen information om, men der er en god sandsynlighed for, at det er hende, som den pensionerede sygeplejerske Jenny Kirstine Jespersen også nævner i artiklen på de foregående sider. Pigen var så vidt vides den eneste indlagte under epidemien i Randers, som aldrig igen formåede at trække vejret ved egen hjælp.