Gå til hovedindhold

Skal man droppe en vaccine, der nedbringer børnedødelighed?

Flere årtiers forskning har givet indikationer på, at den orale poliovaccine (OPV) har flere gode sideeffekter. En ny ph.d.-afhandling bekræfter billedet, men om få år er det helt slut med vaccinetypen.

Skrevet af
Martin Hungeberg Journalist
Publiceret tirsdag den 17. oktober 2023

I FN’s sundhedsorganisation WHO har man besluttet at stoppe med vaccination med OPV (Oral Polio Vaccine) på verdensplan, når poliovirus type 2 er helt udryddet. Lige nu tyder det på at kunne ske i 2027. Forskning gennem årtier og en helt ny ph.d.-afhandling kunne dog tyde på, at man kommer til at gå glip af en række gode og livreddende egenskaber, som netop føromtalte vaccine har.

”Faren er først og fremmest, at hvis vi ikke kender den samlede gavnlige effekt ved OPV, så kan det være farligt at fjerne den og erstatte den med IPV (Inaktiverede Polio Vaccine). Ud fra de resultater, vi har set, tyder det på, at OPV har en positiv effekt på børnedødeligheden i de områder, der er undersøgt,” forklarer Sebastian Nielsen, der er cand.scient. og har skrevet ph.d.-afhandlingen med den engelske titel ’The eradication paradox: Can stopping oral polio vaccine have negative consequences?’

Hvad er IPV & OPV?

  • IPV er en injektionsvaccine, som indeholder død poliovirus, der sprøjtes ind i kroppen. Det var amerikaneren Jonas Salk, der i 1955 opfandt vaccinen, som var den første poliovaccine i verdenshistorien.

  • OPV består af levende, svækket virus, der indtages i flydende form. Selvom Albert Sabin, hovedmanden bag vaccinen, var klar til at iværksætte massevaccination i sit hjemland USA i 1950’erne, så lykkedes det ikke. IPV’en var nemlig allerede blevet så populær og effektiv, at den billigere OPV i stedet i første omgang blev rullet ud i Sovjetunionen og dernæst i en række afrikanske lande.

Markant indvirkning på luftvejsinfektioner

Først kræver det aktuelle poliovaccinelandskab en lille forklaring: I højindkomstlande som Danmark benytter vi IPV (Inaktiverede Polio Vaccine) som poliovaccine. Den får børn tre gange; den sidste, når de bliver fem år. Herhjemme bruger vi ikke OPV (Oral Polio Vaccine) på grund af den meget lille risiko, der er for, at den levende virus i vaccinen kan medføre poliolammelser. OPV har man til gengæld brugt i årtier i lavindkomstlande, blandt andet fordi den er væsentligt billigere og nemmere at håndtere, og det har bragt gode sideeffekter med sig.

”Overordnet set genfandt vi i Bangladesh de resultater, som vi tidligere har set. Vi fandt, at der var en 31 pct. reduktionen i dødeligheden, sammenlignet med før og efter tidspunktet, hvor man vaccinerede børn med OPV. Vi så på data fra 2004-2019 for over 35.000 børn fordelt i to perioder. I den sidste periode kunne vi også gå ind og se, hvad børnene døde af,” siger Sebastian Nielsen og uddyber:

”På dødelighed forårsaget af luftvejsinfektioner var der en reduktion på cirka 60 pct. efter vaccination med OPV. Det er dog nogle meget grove kategorier, vi har arbejdet med, som dækker over luftvejsinfektion, infektion, ulykker eller andet.

Styrken i data var ikke god nok til, at man kunne gå mere i detaljer med dødsårsagerne, men det er tal, som peger i samme retning, det er der ingen tvivl om.”

Stærke effekter af OPV

Generelt bliver vacciner først og fremmest evalueret på indvirkning på de sygdomme, de skal bekæmpe, samt eventuelle bivirkninger. Det samme har været gældende for poliovaccinerne, men for 50 år siden opdagede forskeren Marina Voroshilova, at OPV nedbragte influenzatilfælde ganske markant. I mere end 40 år er der i Guinea-Bissau, i det anerkendte Bandim Health Project, blevet forsket i, hvilke uspecifikke effekter der kan være af vacciner. Det er den danske professor Peter Aaby, som har grundlagt Bandim Health Project, hvor tidligere undersøgelser og resultater med OPV primært stammer fra.

”Så min ph.d. er et nyt lag oven på den forskning, der allerede er lavet, og den bekræfter billedet, og at det ikke udelukkende er i Afrika, man ser opløftende effekter ved OPV’en, når det kommer til børnedødelighed,” lyder det fra cand.scient. Sebastian Nielsen, som afslutter:

”Kan det have negative konsekvenser at stoppe med at vaccinere med OPV? Jeg vil sige ja. Med det, vi har set indtil videre, så er det nogle stærke effekter, som har meget stor indflydelse i de lande, der i dag vaccinerer med OPV. Man bør se på den samlede sundhedseffekt, når man udfaser en vaccine, og det gør man ikke, hvis man dropper OPV uden at gå endnu dybere ind i det her.”