Forbered dit besøg hos lægen

Det kan opleves frustrerende, når lægen ikke kender til polio og postpolio. Det bedste, du kan gøre, er at være ekspert i din egen situation, så du kan give din viden videre til behandleren. Og så skal du ikke være bange for at stille spørgsmål.

Forberedelse er nøgleordet, når du skal til lægen, for de fleste kender den situation, hvor man efter en samtale med lægen kommer i tanke om alt det, man ikke fik spurgt om – enten fordi man glemte det undervejs, eller fordi man ikke brød sig om at spørge.

Det betyder, at man ikke får de informationer, man har brug for. Når man får svar på sine spørgsmål, bliver man bedre rustet til at tage de beslutninger, der er rigtige for en selv – på et mere kvalificeret grundlag. Det sikrer også, at man bliver hørt, og at lægen får indblik i og kan tage højde for den situation, man er i, hvilke ønsker man har og i de ting, der bekymrer en.

Gode råd til brug ved lægen

  • Hold fokus på problemet - vær konkret helt fra starten. 
  • Hold fast i, at lægen må hjælpe dig med at løse problemet. 
  • Tag en pårørende med - vedkommende kan hjælpe dig med at få stillet de rigtige spørgsmål, og I kan tale sammen om svaret bagefter. 
  • Hold fast i facts.
  • Lav en huskeseddel - og medbring blok og kuglepen, så du kan notere lægens svar. 
  • Stil spørgsmål. 
  • Sig til, hvis der er noget, du ikke forstår. 
  • I sidste ende kan det være nødvendigt at skifte læge, hvis samarbejdet ikke fungerer. 

Download infoark 

PolioForeningen har udarbejdet et infoark om polio og postpolio, du kan tage med til din læge. 

Download arket (pdf)