Medicinsk cannabis har en gavnlig effekt for mange patienter

En fælles undersøgelse blandt en række forskellige patientforeninger viser, at cannabis til medicinsk brug er et positivt virkemiddel i mange patienters liv.

Undersøgelsen viser, at 78 % af de patienter, der bruger cannabis som medicin, oplever positive virkninger som smertelindring, bedre søvn og afslapning, mens 65 % ikke har haft nogen negative erfaringer.

For PolioForeningen og UlykkesPatientForeningens vedkommende angiver 74 % af respondenterne, at deres brug af cannabis til medicinsk brug har haft en effekt i forhold til smertelindring.

38 % af de adspurgte fra de to foreninger tager selv cannabis til medicinsk brug.

Undersøgelsen er lavet i et samarbejde mellem syv patientforeninger: Epilepsiforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen, Rygmarvsskadede i Danmark, Gigtforeningen og Dansk Fibromyalgiforening.

Du kan læse mere om undersøgelsen på Danske Patienters hjemmeside  

Download hele rapporten "Patienters holdninger til og erfaringer med cannabis som medicin" (pdf)