Er du vores ny bisidder?

PolioForeningen har siden 2011 haft en velfungerende bisidderordning, som mange af vores medlemmer har benyttet. Vi har nu behov for at udvide vores bisidderkorps og vil derfor meget gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at være bisidder.

Hvad er en bisidder?

En bisidder er ekstra øjne og ører og ifølge Forvaltningsloven har man som borger altid ret til at have en bisidder med til en samtale. Formålet er at hjælpe medlemmerne videre i deres sager og hjælpe til, at sagen/problemstillingen bliver mere overskuelig. Som bisidder har du en rolle både før, under og efter en samtale, idet du dels hjælper med at forberede samtalen, du støtter medlemmet under samtalen og hjælper med at samle op på mødet efter samtalen.

Det er vigtigt at understrege, at en bisidder ikke er en advokat eller en uddannet socialrådgiver, der taler medlemmets sag. Det skal ikke forstås som en ’trussel’ at have en bisidder med fra UlykkesPatientForeningen, men forhåbentlig er det med til, at medlemmet får et mere optimalt samarbejde med sin sagsbehandler.

Før en aftale underskrives en bisidderaftalen, så både du og medlemmet er indforstået med retningslinjerne for UlykkesPatientForeningens bisidderordning.

Bliv bisidder

Har du lyst og overskud til at blive bisidder, og bestrider du følgende kvalifikationer, så send os en motiveret ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og hvorfor du gerne vil være bisidder.

Du skal:
– kende dine muligheder og begrænsninger
– kunne lytte
– kunne bevare overblikket
– kunne støtte medlemmet konstruktivt
– kunne skelne medlemmets erfaringer og følelser fra dine egne – du må altså ikke selv have en uafsluttet sag kørende i kommunen
– kunne udvise respekt i forhold til at blive inddraget i et andet menneskes privatliv
– være troværdig og engageret
– være åben
– repræsentere UlykkesPatientForeningen og vores værdier
– have kørekort og bil

Vi tilbyder

At være bisidder i UlykkesPatientForeningen er frivilligt arbejde. Vi afholder et årligt kursus, hvor du møder de andre bisiddere, I kan udveksle erfaringer, og du bliver klædt på til rollen som bisidder.

Send ansøgningen til:
ber@specialhospitalet.dk eller:

UlykkesPatientForeningen
MarselisborgCenteret
P.P. Ørumsgade 11, byg. 3C
8000 Aarhus C

Att: socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Frist for ansøgning:

Vi skal have din ansøgning senest 1. august 2019