Støt kampen mod polio

Det er fortsat vigtigt, at vi ikke stopper op og undlader at få vaccineret vores børn og unge.

Af Janus Tarp, formand for PolioForeningen

For små to måneder siden var det international poliodag. En dag, PolioForeningen markerede på både de sociale medier og med debatindlæg i aviser rundt omkring i landet. Vores budskab var og er, at det er vigtigt, vi ikke stopper op og undlader at få vaccineret vores børn og unge. Det gælder både vacciner mod de almindelige børnesygdomme og ikke mindst vaccination mod polio. Polio både kan og skal stoppes, og den eneste måde, vi kan få det gjort på, er ved vaccination.

Bekymrende læsning i medierne

De seneste måneder har været bekymrende læsning, hvis man har fulgt med i medierne. Der har været flere udbrud af mæslinger både i ind-og udland, og for nogle måneder siden blev der igen fundet polio på Filippinerne - et land, der ellers i årevis har været poliofrit. Det er sygdomme, som kunne være undgået, hvis ellers bare man fulgte anbefalingerne om vaccinationer, og vaccinationsniveauet var højt nok.

Ser man overordnet på antallet af poliotilfælde, har der indtil nu i år været omkring 200 tilfælde af polio mod godt 130 på samme  tidspunkt i 2018. I forhold til mæslinger blev det tidligere på året anslået af FN’ sundhedsorganisation WHO, at mere end 100.000 mennesker fra 1. januar 2018 til 1. marts 2019 var blevet smittet med mæslinger i Europa. Flere end 90 personer har mistet livet til sygdommen i denne periode.

Og hvorfor er det gået så galt de seneste måneder? Forklaringerne er formentlig flere, men flere peger på misinformation, fejlagtige nyhedsindslag og tilsvarende, der gør folk bekymrede. Folk begynder at tvivle på, om vaccinerne er sikre, og om de virker.

Misinformation er en trussel mod verdens sundhed

Tilbage i sommer erklærede WHO, at misinformation var den største trussel mod verdens sundhed. I Danmark kender vi alt for godt debatten om HPV-vacciner, hvor TV2 i et program formåede at skabe usikkerhed omkring det danske HPV-vaccinationsprogram.

Der gik flere år, inden myndighederne fik tilbagevist beskyldningerne i programmet, og det betød, at tilslutningen til HPV-vaccinerne
dalede. Heldigvis er tilslutningen til HPV-vaccinerne nu stigende igen, men det tog tid, og de manglende vaccinationer kan komme til at koste menneskeliv.

Det er derfor vigtigt, at man forholder sig kritisk til det, man læser på internettet. Siden foråret har Facebook fx forsøgt at fjerne anti-vaccineindhold fra sin platform i Pakistan. Det er positivt, at de store nyhedsformidlere begynder at tage deres ansvar seriøst, men vi skal gerne komme dertil, hvor de gør det på forhånd, inden skaden sker.

Kampen mod polio og andre sygdomme går dog også den rette vej på nogle punkter. På den internationale poliodag meddelte WHO, at endnu en af de tre poliovirustyper (type 3) er erklæret udryddet. Det er nu kun Poliovirus type 1, der forekommer. Det er yderst  glædeligt.

Artiklen stammer fra medlemsmagasinet Livtag, nr. 4, 2019