Bøger

Vi har udgivet 3 bøger om livet med polio. Køb dem her.

Livet med polio - En håndbog for polioramte

"Livet med polio - En håndbog for polioramte" (2018) har til formål at give dig, der har polio, en bedre forståelse for, hvad sygdommen indebærer og hvilke muligheder, der er for at håndtere de helbredsproblemer, polio medfører.

Der er meget lidt viden om polio i sundhedssystemet, og det betyder, at du som polioramt selv må være aktiv og opsøge viden om din sygdom. Viden, som du kan give videre til pårørende eller fagfolk.

Bogen "Livet med polio -en håndbog for polioramte" er gratis, men du bedes betale for porto. Prisen på porto er 39 kr., hvis du bor i Danmark og 53 kr., hvis du bor i udlandet.

Skriv til jly@polio.dk, hvis du ønsker at købe bogen.

Holger Kallehauge: Mit eget liv med polio

"Mit eget liv med polio" er en selvbiografisk historie om den største og helt afgørende tilfældighed i Holger Kallehauges liv: da han fik polio som 16-årig. Bogen handler om de to liv, han har levet. Et professionelt liv som jurist og et andet liv som græsrod og frivillig talsmand for mennesker med handicap som formand for PTU (nu PolioForeningen).

Bogen koster 200 kr. + porto.

Skriv til jly@polio.dk, hvis du ønsker at købe bogen.

Mit liv med polio - en antologi af livsberetninger

"Mit liv med polio" er en antologi af livsberetninger skrevet af mennesker, som er polioramte. Der er fortællinger om danske handicapforhold i de seneste knap 100 år.

Vi har desværre ikke flere eksemplarer af bogen på lager.