Gå til hovedindhold

Kredsgeneralforsamling

Torsdag, 5. september 2024, kl. 17.30-21.30
Jerne Kro

Alle registrerede aktive medlemmer i Sydvestjyllands kredsen
indkaldes hermed til generalforsamling!

Torsdag, den 5. september 2024 kl. 17:30– ca. 21.30
Jerne Kro, Fredensgade 28 , 6705 Esbjerg Ø

Dagsordenen i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Beretning om kredsbestyrelsens arbejde i de 2 forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag (skal være formanden ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
 6. Oplæg til aktivitetsplan 2024/2025
 7. Fastsættelse af antallet af suppleanter
 8. Valg til bestyrelse, følgende er på valg: Elisabeth Sørensen og Bente Jørgensen - begge er villige til genvalg.
 9. Valg af suppleanter, følgende er på valg: Karen P. Rasmussen, Torben H. Nielsen, Birthe Lygum og Pia Nielsen - alle 4 er villige til genvalg
 10. Valg af revisor, følgende er på valg: Birthe Hansen og Marianne Helth.
 11. Eventuelt.

Inden selve generalforsamlingen vil PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen være vært ved dagens middag inkl. 1 øl/vand/glas vin.

Under generalforsamlingen vil der være kaffe med småkager. Skulle du mod forventning ikke ønske at deltage i spisningen, bedes dette meddelt ved tilmeldingen.

Selve generalforsamlingen starter kl. 19.00.

Bindende tilmelding af hensyn til forplejningen 
senest søndag, den 25. august 2024

i.bredgaard@ulykkespatient.dk eller på tlf.: 5085 4263

OBS! For at være stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlingen, skal kontingentet være betalt senest den 1. august (kredsvedtægternes § 5, stk. 5).

Hvert medlem kan ud over sin egen stemme afgive 1 stemme ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal afleveres til valgbordet ved ankomsten, så dirigenten kan konstatere, hvor mange stemmer, der i alt kan afgives.

På bestyrelsens vegne

Inga Bredgaard

 VI SER FREM TIL AT MØDE JER!

Efter generalforsamlingen vil en af foreningernes dygtige socialrådgivere,  Bente Elton Rasmussen, fortælle seneste nyt fra hendes arbejdsområde.

Kom og mød hende - og få svar på de spørgsmål, som du måske sidder inde med.