Gå til hovedindhold

Ortopædiske sko

Godt fodtøj er vigtigt for de fleste, men har du behov for specielfremstillet fodtøj er det altafgørende, at fodtøjet passer.

Hvornår kan man få hjælp

Der kan ydes støtte til tilretning af fodtøj, indlæg eller fremstilling af ortopædisk fodtøj til personer med varige og svære foddeformiteter.

Støtten ydes efter bestemmelserne i Lov om Social Service §112.

Læs om kriterierne

Hvor meget tilskud og hvor ofte

Ved bevilling af ortopædisk fodtøj er der en egenbetaling på kr. 940,- pr. par (2021).

Du kan som udgangspunkt få bevilliget et par sko/støvler hver 18 måned. Med mindre særlige forhold gør sig gældende – fx ekstraordinært slid, fysiske ændringer, behov for ekstra fodtøj til arbejde mm.

Kommunens leverandøraftaler

Når du får støtte til ortopædisk fodtøj (og andre hjælpemidler), skal kommunen bevillige støtte til billigst egnede produkt.

Kommunen må i den forbindelse lave faste leverandørsamarbejder og henvise borgeren til denne leverandør, som ofte kommer med det billigste tilbud. Men du har ret til at benytte en anden leverandør.

Dog skal du selv betale en eventuel merpris – altså den prisforskel, der er fra ’billigst egnede tilbud’ og op til den eventuelle pris, som den valgte leverandør kræver. I den forbindelse er det vigtigt at sikre sig, at de to tilbud er identiske i indholdet. Altså, at alle elementer i forløbet (fremstilling, tilpasning mm.) er inkluderet.

Hvis kommunens leverandør ikke kan levere et egnet produkt til dig, skal kommunen sætte sig ud over den indgåede leverandøraftale. Altså benytte en anden leverandør, som kan levere produktet (fx skoene), uden at du skal betale merpris (ud over den sædvanlige egenbetaling).

Sørg for, at skoene passer

Uanset om du vælger at benytte kommunens leverandør eller selvvalgt leverandør, er det vigtigt, at du først godkender skoene, når de passer. Det er almindeligt, at der vil være behov for tilretning og justering efter fremstilling.

Hvis du oplever udfordringer i forhold til kommunens leverandør – fx i forhold til behov for mange tilretninger, uhensigtsmæssige materialevalg mm., så gør endelig kommunen opmærksom på dette.

Tilskud til transport

Du har mulighed for at søge om tilskud til transporten til og fra bandagist/skomager. Du har dog kun mulighed for at søge om tilskud til transport i henhold til den bevilling, kommunen giver.

Det vil sige, at hvis du vælger at benytte en bandagist/skomager, der ligger længere væk, skal du selv betale for merudgiften i forhold til transport.

Ansøgning

Ansøgning om ortopædisk fodtøj skal indgives (online) til din bopælskommune eller via borger.dk.

Du kan eventuelt få hjælp fra skomager/bandagist til at udfylde og indsende ansøgningen.