Folkepension

Du kan få folkepension, når du fylder 65 år. Vær opmærksom på, at du kan søge om forskellige tillæg til folkepensionen.

Når du bliver folkepensionist, får du ikke længere den såkaldte merudgiftskompensation for dit handicap. Vær derfor særlig opmærksom på at få søgt om de generelle tillæg til folkepensionen som fx helbredstillæg og varmetillæg.

Pensionsalder

Du kan få folkepension fra du fylder 65 år.

Hvis du er født efter januar 1954 stiger pensionsalderen gradvist til 67 år fra 2019 til 2022.

Beregn din pensionsalder på borger.dk

Som hovedregel skal du være dansk statsborger og have bopæl i Danmark. Folkepensionen kan blive mindre, hvis du ikke altid har boet i Danmark.

Hvis du har boet i Danmark i mindst 40 år mellem dit 15. og 65. år, har du optjent ret til fuld folkepension. Hvis du har boet mindre end 40 år i Danmark, nedsættes pensionen. Se mere under 'Brøkpension'.

Brøkpension

Selvom du er udenlandsk statsborger, kan du få folkepension i Danmark. Hvis du har boet i Danmark mindst 10 år mellem dit 15. og 65. år og heraf mindst 5 år op til det 65. år, vil du ikke være berettiget til den fulde folkepension, men derimod vil der blive beregnet en såkaldt brøkpension.

Der gælder særlige regler for udlændinge, der er anerkendt som flygtninge.

Ansøgning om folkepension

Folkepension skal du søge om. Har du førtidspension, overgår du automatisk til folkepension.

Folkepension søges hos Udbetaling Danmark. Pensionen skal søges digitalt på borger.dk. Du skal bruge Nem ID, når du søger om folkepension.

Opsat folkepension

Du kan søge om opsat folkepension, hvis du fortsætter med at arbejde efter du er fyldt 65 og vil udskyde folkepensionen. Du får dermed en højere pension, når du stopper med at arbejde.

Den opsatte folkepension søges hos Udbetaling Danmark.

Udbetaling

Folkepensionen udbetales bagud. Den udbetales første gang måneden efter, du er fyldt 65 år.

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Pensionen er skattepligtig og afhængig af anden skattepligtig indkomst.

Yderligere oplysninger kan fås hos Udbetaling Danmark på tlf 70 11 12 13. Eller hos borger.dk på tlf 1881 eller 7010 1881.

Tillæg til folkepensionen

Til folkepensionen knytter sig forskellige tillæg, der alle er afhængige af din indtægt og som skal søges. Undtagelse er ældrechecken, der udbetales automatisk, hvis du er berettiget. Beløbet er i 2016 maksimalt 16.600 kr. Du må have en likvid formue på maksimalt 82.600 kr.(2016).

Din personlige tillægsprocent

Tillæg til din folkepension er afhængige af din personlige tillægsprocent.

Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Tillægsprocenten er beregnet ud fra de indtægter du og din evt. ægtefælles eller samlever har ud over folkepensionen.

Helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg til medicin, briller, tandlæge, kiropraktor mv. Din formue må højst være 82.600 kr.(2016).

Tillægget skal du søge i din kommune.

Varmetillæg

Din formue har ingen betydning.

Tillægget søges digitalt på borger.dk
Særlige personlige tillæg

Er du særligt vanskeligt økonomisk stillet, kan du søge din kommune om et særligt personligt tillæg.

Tillægget er skattefrit og skal søges via din kommune.

Boligydelse

Du kan søge om tilskud til 65m2 + 20 ekstra pr. person.

Beregn og søg om boligydelse på borger.dk

Boligydelse til stærkt bevægelseshæmmede

Er du er stærkt bevægelseshæmmet, fx bruger af el-kørestol, og derfor nødsaget til at have en stor bolig, kan du søge om boligydelse til yderligere 10 m2.

Læs om boligydelse til stærkt bevægelseshæmmede på borger.dk