Gå til hovedindhold

Økonomisk støtte

Mange mennesker har oplevet udfordringer med økonomien. I visse situationer kan der være mulighed for, at du kan få tilskud eller støtte. Enten fra kommunal side, fra særlige støttepuljer eller fra fonde.

Det er vanskeligt at optegne et komplet billede af alle de støttemuligheder, der findes. Ligesom det er vanskeligt at lave en klar liste over, hvem der kan være berettiget til hvad.

Det skyldes, at ydelser og støtte som udgangspunkt bevilliges på baggrund af konkrete individuelle vurderinger. Med andre ord har det altså ofte afgørende betydning for, om du kan få en konkret ydelse, hvad dit forsørgelsesgrundlag er, hvordan din civilstatus er og hvordan din funktionsevne er.

Her kan du finde eksempler på eksisterende støttemuligheder.

Støttemuligheder

 • Ud over din førtidspension kan du søge om forskellige tilskud til fx varme, tandpleje, medicin og fodpleje.

  Personligt tillæg

  Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan være udgifter til betaling af briller, tandbehandling, diætkost og forhøjede el- og  varmeudgifter, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg. 

  Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg. 

  Helbredstillæg

  Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven. 

  Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til et tillæg til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

  Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

  Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud. 

  Varmetillæg

  Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

  Du kan kun få tilskud til selve varmeudgiften. Du kan derfor ikke få dækket udgifter til vedligeholdelse af varmekilden, fx udgifter til kontrol, skorstensfejer eller reparation af et fyr. 

  For at få varmetillæg skal du derudover have:

  • varmeudgifter over 5.600 kr. (2023) om året som enlig og 8.400 kr. (2023) om året som samlevende. 
  • have en tillægsprocent over 0 (enten i den løbende udbetaling eller ved den årlige omregning af din pension)

  Bistands- og plejetillæg

  Bistandstillæg er et økonomisk tillæg til pensionen. Hvis du fx har brug for personlig bistand til at komme i bad eller få tøj på, kan du søge om bistandstillæg.

  Plejetillæg er en ydelse, der kan gives, hvis du på grund af dit helbred har brug for pleje eller tilsyn på tidspunkter, man ikke kan forudse.

  Du skal kontakte din kommune for at søge bistands- eller plejetillæg. Vær opmærksom på, at tillægget skal søges og bevilliges inden overgangen til folkepension. 

 • Du kan søge om økonomisk hjælp til fx medicin eller uforudsete enkeltudgifter, hvis du ikke har mulighed for at betale for udgifterne.

  Du kan bl.a. søge om:

  • hjælp til uforudsete enkeltudgifter
  • hjælp til medicin og sygebehandling
  • hjælp til flytning

  Du kan søge om enkeltydelserne via borger.dk

 • Som folkepensionist kan du søge tillæg, der kan dække nogle af dine udgifter til fx varme, tandpleje og medicin. Du kan måske også få ældrecheck. 

  Ældrecheck

  Din personlige tillægsprocent og likvide formue pr. 1. januar er afgørende for om og hvor meget, du kan få i ældrecheck for det kommende år.

  Du kan kun få ældrecheck, hvis du:

  • er folkepensionist og bevilget folkepension seneste pr. 1. januar
  • har en personlig tillægsprocent højere end nul 
  • har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 95.800 kr. (2023)

  Du vil få udbetalt ældrechecken automatisk, hvis du opfylder betingelserne og tidligere har oplyst din formue til Udbetaling Danmark i forbindelse med ældrecheck.

  Hvis du ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du gøre det for at få udbetalt ældrechecken. 

  Personligt tillæg

  Se beskrivelsen under 'Førtidspensionister tilkendt før 2003'

  Varmetillæg 

  Se beskrivelsen under 'Førtidspensionister tilkendt før 2003'

  Helbredstillæg

  Se beskrivelsen under 'Førtidspensionister tilkendt før 2003'

 • Du kan få følgende tilskud på grund af en funktionsnedsættelse: 

  Hjælpemidler 

  Du kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad: 

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem 
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

  Du søger via borger.dk

  Støtte til handicapbil

  Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer din evne til at færdes, kan du søge kommunen om støtte til en bil samt tilskud til indretning af bilen. 

  Søg gennem din egen kommune. 

 • Boligstøtte er et skattefrit beløb, du kan modtage som et tilskud til din husleje. Boligstøtte er i udgangspunktet en mulighed for alle, der lejer en bolig. 

  Om og hvor meget, du kan få i boligstøtte, afhænger af:

  • husstandens indkomst og formue
  • hvor mange voksne og børn, der bor i boligen
  • huslejens størrelse
  • hvor stor boligen er 

  Der kan også ydes støtte, hvis du bor i ejer- eller andelsbolig. I så fald ydes støtten dog som lån, der vil skulle tilbagebetales. 

 • UlykkesPatientForeningen har mulighed for at uddele legater til medlemmer, der søger om tilskud til en konkret udgift, der er en direkte konsekvens af deres funktionsnedsættelse. 

  Vi har på vores hjemmeside en vejledning til, hvordan du søger legat hos foreningen. 

  Se vores vejledning til at søge legater

  Du kan også finde inspiration til andre legater, som du selv kan søge. 

  Find inspiration til legater, du selv kan søge