Gå til hovedindhold

Andre legater

Se legater, du selv kan søge. PolioForeningen har ikke noget med legaterne at gøre, så informationerne er blot en service til dig.

Kvinde sidder foran computer
 • Målgruppe
  Der ydes tilskud og anden form for støtte til sundhedsmæssig, socialmedicinsk o. lign. virksomhed, herunder navnlig:

  • Tilskud til sygdomsbehandling og rekreation.
  • Til sygdomsforebyggende og anden virksomhed inden for sundhedsområdet, herunder forskning og forsøg. Støtte til forskning kan kun ydes efter forudgående forhandling med de af staten oprettede forskningsråd.
  • Til oplysende virksomhed inden for sundhedsområdet. Der kan ikke ydes tilskud til afholdelse af eller deltagelse i konferencer, kurser o. lign., ligesom der ikke kan ydes tilskud til rejseudgifter og studieophold.

  Uddelingstidspunkt
  Uddelingen i forhold til punkt 1 og 3 finder sted i marts.
  Uddeling til punkt 2, forskning, finder sted hvert 2. eller 3. år.

  Adresse
  Ansøgningsskema kan rekvireres hos:

  Danmarks Sundhedsfond
  Palægade 5
  1261 København K
  Tlf: 33 46 22 24

  Bemærk
  PolioForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe
  Til syge mennesker, der er i trang. Bevilliges alene patienter, der er hjemmehørende i Esbjerg, og som lider af sklerose, polio, leddegigt eller tuberkulose.

  Ansøgningsfrist
  Du skal ansøge inden den 1. juni.

  Uddelingstidspunkt
  Primo juli.

  Adresse
  DAHL
  Dokken 10
  6700 Esbjerg
  Tlf: 88 91 90 00

  Bemærk
  PolioForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe

  • Du skal være erhvervsaktiv, og du skal, efter et rekreationsophold afholdt i sygemeldings-perioden, være i stand til lige umiddelbart efter opholdet at genoptage et arbejde. Du må dog godt have genoptaget dit arbejde med nogle få timer ugentlig. Du kan godt afholde opholdet i en ferie, men det er under forudsætning af, at ferien ligger imellem endt sygemelding og genoptagelse af arbejde.
  • Rekreationsopholdet skal være afsluttende led i en sygdomsbehandling, enten i forbindelse med et hospitalsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet.
  • Rekreationsopholdet skal være anbefalet af din læge, speciallæge, eller hospitalets læge.

  Ansøgningstidspunkt
  Kan søges hele året.

  Uddelingstidspunkt
  Efter ansøgning.

  Adresse
  Ansøgningsskema skal sendes til:
  Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere
  Postboks 846
  Brøndbyøster
  2605 Brøndby

  Find ansøgningsskema og yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside

  Bemærk
  PolioForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe og formål
  Birthe Daells Fond giver penge til advokatbistand. Fondens formål er at sikre, at personer – også juridiske – som ikke har råd til at antage en advokat til at varetage deres sag, kan få bistand fra en advokat. Fonden kan – helt eller delvist – dække udgifter til advokatsalær i det omfang, det ikke bliver godtgjort hos modparten.

  Ansøgningstidspunkt
  Kan søges hele året. Advokatsamfundet, der administrerer fonden, holder dog lukket i juli måned.

  Sådan søger du
  Hvis du vil søge fonden om støtte, er det lettest at tale med den advokat, som i givet fald vil påtage sig sagen, og så lade advokaten indgive ansøgningen til fonden. Advokaten kan nemlig bedre vurdere de juridiske chancer for at vinde sagen eller opnå et positivt resultat.

  Ansøgningen må udover en sagsfremstilling (og evt. kopi af ansøgning om fri proces) indeholde oplysning om ansøgerens økonomiske forhold og størrelsen af det beløb, man søger om. Der er ingen ansøgningsformular. Ansøgningen skal sendes til Advokatsamfundets sekretariat.

  Ansøgningerne behandles som hovedregel skriftligt, hvor de sendes i cirkulation blandt fondsbestyrelsens medlemmer. Behandlingstiden er normalt to til fire uger. Støttetilsagn meddeles straks efter bestyrelsens stillingtagen i den enkelte sag. Ansøgning med relevante bilag skal sendes på mail til fondens sekretær Anne Junge: fonde@advokatsamfundet.dk.

  Advokatsamfundet
  Kronprinsessegade 28
  1306 København K

  Find yderligere oplysninger på Advokatsamfundets hjemmeside

  Bemærk
  PolioForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til det pågældende legat. Vi oplyser blot om muligheden, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe og formål
  Julie Seiferts Mindelegat har til formål at "yde værdigt trængende kvinder, der er hjemmehørende i Kongeriget Danmark hjælp til at søge helbredelse eller lindring for alvorlige sygdomme, herunder nervesygdomme, sukkersyge eller lignende".

  De væsentligste kriterier for tildeling af legatet er, hvor alvorlig sygdommen er, og hvor medtaget patienten er af sygdom og behandling.

  Legatportionerne er normalt på mellem 4.000 kr. og 10.000 kr. Der er to årlige uddelinger.

  Ansøgningstidspunkt og procedure
  Ansøgning kan indsendes inden den 15. april og 15. september, med uddeling 4-6 uger senere. Der skal anvendes et ansøgningsskema, der kan rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til fondens adresse eller per mail.

  Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, der ikke må være mere end ca. 6 mdr. gammel, idet den skal indeholde en beskrivelse af sygdommen og patientens almene tilstand.

  Legatbestyrelsen består af tre medlemmer, heraf ét lægefagligt medlem, og efter vurdering af de indkomne ansøgninger foretages indstilling til uddeling.

  Adresse
  Julie Seiferts Mindelegat
  Advokat (H) Lars Behrend
  Skindergade 38, 1.
  1159 København K.
  Mail: lb@minervaadv.dk

  Bemærk
  PolioForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til det pågældende legat. Vi oplyser blot om muligheden, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Se oversigt over legater og fonde administreret af Haldguttenberg Advokatfirma

  Bemærk
  PolioForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Målgruppe og formål
  Hvis du har behov for rekreation enten på grund af helbreds-, sociale-, økonomiske - eller andre personlige forhold, og du er selvhjulpen, så kan du søge om at få et af årets legatudlodninger hos Frænkels Legat.

  Der kan ansøges om ophold på Løgumkloster Refugium, Rekreationshjemmet Lysglimt i Gilleleje, Christiansminde ved Svendborg og Enagron Ecotourism Retreat på Kreta.

  Legatet udlodder legater til ophold på rekreationssted skattefrit indenfor 10.000 kr.

  Ansøgningstidspunkt og procedure
  Der skal anvendes ansøgningsskema, som kan findes og downloades på legatets hjemmeside.

  Ansøgning til rekreationsophold i 2022
  Ansøgning om rekreationsophold i 2022 fremsendes pr. brev i perioden tidligst fra den 1. december 2021 til den 31. januar 2022.

  Ansøgningsskema kan downloades her fra hjemmesiden fra den 1. december 2021.

  Adresse
  Frænkels Legat
  c/o Eva Nathan
  Præstegade 15
  6760 Ribe

  Du kan læse mere om legatet på deres hjemmeside her

  Bemærk
  PolioForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

 • Læs om Aschengreens Legat og hvordan du ansøger

  Bemærk
  PolioForeningens socialrådgivere har ikke mulighed for at indstille medlemmer til ovennævnte legat. Vi oplyser blot om det pågældende legat, og du skal altså selv søge ud fra legatets egne kriterier. Vær derfor opmærksom på, hvem legatet retter sig mod, til hvilket formål der uddeles midler, ansøgningsfrist mm.

Veje til mere viden

Du kan selv finde flere fonde og legater i for eksempel Vejviser til legater og fonde, som kan lånes på landets biblioteker, eller ved at benytte online databasen legatbogen.dk.