Gå til hovedindhold

Kan forkerte oplysninger slettes?

En person underskriver dokumenter

Publiceret

7. marts 2022

Spørgsmål:

Har man mulighed for at få slettet nogle forkerte oplysninger, som Socialcentret har skrevet i ens journal? Socialcentret har skrevet nogle ting om mig, som jeg er helt uenig i skulle være rigtige.
De nægter nu at slette oplysningerne, men har bare nøjes med at lave et notat med mine kommentarer. Kan det være rigtigt?

Svar:

Jeg kan bestemt godt forstå, at du føler det ubehageligt, at der står noget i din journal, som du mener, er forkert. Jeg vurderer imidlertid desværre ikke, at der er noget at gøre udover det, som allerede er gjort, nemlig at Socialcentret har udfærdiget et notat med dine kommentarer til anklagerne.

Efter reglerne gælder det nemlig som altovervejende udgangspunkt, at man ikke har mulighed for at få slettet journalnotater, men alene kan få disse berigtiget. Det vil sige, at de oplysninger, borgeren kommer med, bliver skrevet ind i journalen som en tilføjelse.
Dette gælder også, selv om oplysningen vil kunne betegnes som fejlagtig. Jeg henviser i den forbindelse til en principafgørelse fra Ankestyrelsen fra 2003, der vedrører en fejlagtig oplysning om et mangeårigt massivt alkoholmisbrug i en ansøgers sag om støtte til bil. Ankestyrelsen statuerede, at oplysningen skulle berigtiges, - ikke slettes.

Jeg henviser endvidere til Praksisnyt fra DUKH – nr. 8 -19.03.21. Det fremgår heraf, at dansk offentligretlig lovgivning bygger på en forudsætning om, at alle dokumenter i enhver sag skal opbevares med henblik på arkivering, og at myndighederne kun i meget begrænset omfang kan foretage kassation af sager eller dokumenter.

Det har ikke været muligt for mig at finde eksempler på, at en borger har kunnet få slettet oplysninger i en journal. Det gælder hverken, når det har drejet sig om anklager for incest, fejldiagnosticeringer af patienter eller lignende. Jeg anser det derfor ikke for sandsynligt, at det ville kunne ske i et tilfælde, som du beskriver her.

Spørgsmålet om slettelse af journalmateriale har endvidere flere gange været forelagt den relevante minister på området i et såkaldt § 20-spørgsmål, men uden at den gældende minister har fundet grundlag for at ændre reglerne.

Venlig hilsen

Marianne Bak Svendsen

Jurist