Forskelle i servicetilbud - Hvad mener politikerne?

Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. Vi har derfor stillet samtlige partier en række spørgsmål, om emner som kan være relevante for dig. Det er emner, foreningen vil arbejde med både under og efter valgkampen. Vi har spurgt partierne, hvordan de forholder sig til emnerne, og om det er noget, de vil arbejde for efter et valg. Her forholder de sig til de kommunale og regionale forskelle i servicetilbud.

Inden for blandt andet det sociale område og sundhedsområdet kan der være store forskelle i de forskellige servicetilbud. Fx kan der være mellem 15 og 84 ugers forskel på at få tilkendt en handicapbil.

Er det tilfredsstillende, at der eksisterer disse kommunale forskelle? Og i givet fald, vil I gøre noget ved de kommunale forskelle efter folketingsvalget?

v/ handicapordfører Jakob Sølvhøj

Enhedslisten vil mindske uligheden kommunerne imellem. Det er uacceptabelt, at borgerne får forskellig behandling alt efter, hvor de bor.

Regeringens nye sundhedsreform lægger op til, at flere opgaver på det specialiserede socialområde flytter over til kommunerne. Vi mener at specialkompetencerne skal samles i stedet for, at hver kommune forsøger at løse de samme opgaver. Det giver store forskelle og nogle steder dårligere tilbud til borgerne, fordi nogle kommuner ikke har den nødvendige viden eller det rette personale.

Vi har for nylig forsøgt at rette op på noget af den nuværende ulighed mellem kommuner, hvor små kommuner kan blive meget hårdt ramt af udgifter til særligt dyre enkeltsager. Det har vi gjort med forslag om øget refusion fra staten.

v/ handicapordfører og medlem af Socialudvalget Karina Adsbøl

Nej, Det er ikke tilfredsstillende og ja, det vil vi gerne arbejde for efter et valg.

v/ socialordfører Marianne Jelved

Det vil vi gerne arbejde med. Men man må regne med en vis forskel fra kommune til kommune.

v/ social- og handicapordfører Brigitte Klintskov Jerkel

Det er afgørende, at mennesker med handicap får den hjælp, som de er berettiget til. Og gerne så hurtigt som muligt. Kommunerne skal leve op til reglerne og give den nødvendige hjælp.

v/ sundheds- og ældreordfører Jane Heitmann

Nej, så store forskelle mellem landsdelene er ikke i orden. Det gælder både i sundhedsvæsenet og i den sociale sektor. Det er bl.a. derfor, at vi for nyligt har præsenteret en meget ambitiøs sundhedsreform, der skal bidrage til at gøre op med de alt for store regionale forskelle, der eksisterer i sundhedsvæsenet.

I Venstre er vi optagede af, at der er ensartede tilbud i hele landet. Vi ser gerne, at vi får udjævnet kommunale og regionale forskelle.

v/ handicapordfører Kirsten Normann Andersen

Hurtig hjælp er vigtig for borgere med handicap. Lange ventetider kan betyde forskellen på, om man kan leve et liv på egne betingelser, eller om man risikerer, at skulle sætte livet på stand by i månedsvis.

SF har ved flere lejligheder sat sagsbehandlingstiden på dagsordenen – både når det handler om nødvendige hjælpemidler, som når det handler om behov for hjælp. Både den helt rigtige hjælp, og hjælp på det rette tidspunkt er temaer, som vi i SF også kommer til at forfølge efter et valg.

Alle partier har fået samme spørgsmål tilsendt, men ikke alle har ønsket at svare.

Læs mere om politikernes holdninger her