Gå til hovedindhold

Det kæmper vi for

PolioForeningen arbejder for at sikre det bedst mulige liv for mennesker, som lever med følgerne efter polio.

Det er i høj grad politikerne, som beslutter, hvor nemt eller besværligt det skal være at leve med et handicap. Derfor er det en vigtig opgave for os at fortælle beslutningstagerne om de problemer, vores medlemmer oplever.

Et godt liv med polio

Et godt handicapliv er et liv, hvor man får den hjælp, man behøver, hvor man i videst muligt omfang kan leve på lige fod med andre, og hvor også ens nærmeste får den støtte, de fortjener.

Vi arbejder på tre fronter:

  1. Et sundt handicapliv
    Rigtig og tilstrækkelig behandling – også hvis skaden er usynlig, tilstrækkelig hjælp ved kroniske smerter, rimelige og forudsigelige medicinpriser.
  2. Et værdigt og ligeværdigt liv
    Det skal være en selvfølge, at man får den støtte og de muligheder, man har krav på. Alt for mange må i dag bruge knappe ressourcer på at kæmpe for at få den hjælp, de har ret til. Vi arbejder løbende for at sikre adgangen til den støtte, som er forudsætningen for et velfungerende og værdigt liv, uanset om det er fysiske hjælpemidler, økonomisk støtte, hjælp til at få en uddannelse eller et job, handicapbil, BPA-ordning, forsikringssager eller manglende tilgængelighed til fx sundhedshuse.
  3. Et godt liv for pårørende
    Uden hjælp kan livet som pårørende til et menneske med handicap blive hårdt. Ofte bliver de pårørende glemt, fordi fokus er på den ramte. Vi er også de pårørendes forening, og vi kæmper for, at de pårørende får gode muligheder for afløsning og aflastning, at der er adgang til pårørendedage (på arbejdsmarkedet), så man har mulighed for at følge sin nærtstående til læge, tage til møder med offentlige myndigheder osv. Tilsvarende skal pårørende have adgang til støtte og vejledning ved fx kommunale pårørenderådgivere i alle landets kommuner.

Hvordan taler vi medlemmernes sag?

Politiske resultater kræver grundigt forarbejde. Vi følger dagligt den politiske udvikling og politikernes holdninger i både pressen, i folketingets udvalg og på sociale medier.

Vi har et godt netværk til de forskellige politiske partier på Christiansborg, og i de tilfælde, hvor vi konstaterer, at vores medlemmers interesser er i fare, kontakter vi den relevante minister eller partiernes handicap- eller socialordførere, som kan bringe vores sag videre i det politiske system.

Vi bruger den viden, vi har om vores egne medlemmer og om den nyeste udvikling inden for behandling, til at give politikerne de argumenter, de skal bruge i folketingssalen eller byrådet.

Vi er lokalt til stede i de enkelte kommuner gennem vores 16 landsdækkende kredse. Samtidig holder vi også kontakt til de handicapråd, som følger den politiske udvikling i den enkelte kommune.

Vi deltager i en række netværk i både offentligt regi og i blandt andet Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter, hvor vi kan planlægge en fælles indsats med andre foreninger.

Følg vores arbejde

Du kan følge med i vores aktuelle politiske arbejde på vores Facebookside, i nyhedsbrevet og i vores medlemsblad Livtag, hvor vi hver gang fortæller, hvor vi har været aktive i både pressen og i forhold til politikerne siden sidst.

Kontakte foreningens politiske konsulent

Har du et problem, som kræver en politisk løsning, kan du få hjælp og sparring hos vores politiske konsulent.

Vi har desværre ikke ressourcer til at behandle alle enkeltsager, men må koncentrere os om de sager, som enten er principielle eller som berører en stor del af vores medlemmer.

Hvis du er i tvivl om, om din sag kan behandles hos os, så kontakt den politiske konsulent og få en snak om dine muligheder.

Marlene Langbo-Friis

  • Politisk konsulent