Kommunerne har forsyningspligten i BPA-sager

Hvordan skal man forholde sig til coronasmitten, hvis man har en BPA-ordning eller er afhængig af en respirator?

Søndag den 15. marts beskrev Ekstra Bladet udfordringerne i forhold til de borgere, der har en BPA-ordning og/eller en respirator. Artiklen blev skrevet på baggrund af et interview med formand for PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen, Janus Tarp. Læs artiklen her. 

Nu er myndighederne gået ind i sagen. Konklusionen fra dem er, at kommunerne og regionerne har ansvaret for ordningerne i sidste ende.

Socialministeriet skriver på deres hjemmeside:

  • "Hvis en borgers hjælpere bliver syge, og det ikke er muligt for borgeren at dække sig ind ved hjælp af vikarer mv., så skal kommunen træde til med hjælp, da de har en forsyningspligt. Hvis borgeren selv bliver syg, skal han/hun iagttage samme forholdsregler som alle andre."
  • "For borgere, der udover en ordning med BPA eller kontant tilskud også har en respiratorordning, er regionen med indover ordningen, da de har myndighedsansvaret i forhold til den respiratoriske behandling, borgeren får fra sine hjælpere. Hvis en borger, som har en respiratorordning, bliver syg, bør borgeren hurtigst muligt lade sig indlægge og/eller kontakte det respirationscenter i regionen (øst eller vest), som han/hun er tilknyttet."

Søg hjælp hos din kommune eller dit respirationscenter

Hvis du er i tvivl om dine muligheder for at få hjælp, kan du derfor kontakte din kommune eller det respirationscenter, som du er tilknyttet.

Læs mere på om dette emne og andre COVID19-relaterede emner på Socialministeriets hjemmeside