Merudgiftskompensation - også når man bliver folkepensionist

Muligheden for at få kompensation for sine merudgifter relateret til ens handicap forsvinder, når man bliver folkepensionist, men ens udgifter forsvinder jo ikke, blot man bliver folkepensionist. Foreningen arbejder politisk for, at reglerne bliver lavet om.
Fotograf: Anders Hviid.

Karina Adsbøl (DF) har bedt socialminister Astrid Krag (S) regne på, hvad det vil koste at lave om på reglerne, så man som folkepensionist kan bevare sin kompensation - det vil koste 75 mio. kr. fuldt indfaset, viser beregningerne, der udkom kort før jul.

Janus Tarp, formand for PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen siger i en kommentar:

- Social- og Indenrigsministeren har endnu engang bekræftet, at prisen for at holde hånden under en anstændig tilværelse for mennesker med handicap i folkepensionsalderen er ganske beskeden. 75 mio. kr. ekstra årligt koster det at ophæve aldersgrænsen for modtagelse af merudgiftsydelsen. En kompensation, der sikrer, at også ældre med handicap kan bevare en handicapbil, få skiftet pære eller bevare livsvigtig medicin. Det er vel rimeligt nok, så se at få ophævet den aldersgrænse. 

Læs Karinas Adsbøl spørgsmål på Folketingets hjemmeside (pdf) 

Læs om foreningens politiske mærkesager