Tillykke med valget

Tillykke til Mette Frederiksen og de partier, som sammen med Socialdemokratiet udgør det nye flertal i Folketinget.

Foreningen ser frem til at trække i arbejdstøjet sammen med den nye regering og arbejde for at bedre vilkårene for mennesker med handicap. Vi skal arbejde for, at flere mennesker med handicap kommer i uddannelse og beskæftigelse, og herudover skal vi få gjort op med, at man automatisk mister sit fleksjob eller sin merudgiftskompensation, når man bliver folkepensionist.

Derudover er det vigtigt, at vi også får styrket vores sundhedsvæsen, så ulykkesramte ikke skal døje med daglige smerter, ligesom mødet med offentlige myndigheder også skal forbedres.

I dag koordinerer 63 pct. af vores medlemmer selv deres egen behandling. 48 pct. føler sig ikke fuldt udredt. 43 pct. er afhængige af smertestillende medicin. 85 pct. lever med smerter, men alligevel må de vente op til to år på at blive behandlet på en offentlig smerteklinik.

40 pct. af vores medlemmer føler ikke, at de får relevant rådgivning af deres sagsbehandler. Halvdelen søger uvildig rådgivning inden et møde med kommunen. 53 % af borgere med et større fysisk handicap stoler ikke på, at kommunen yder den hjælp, de har ret til. Der konstateres fejl i mere end hver femte af de indklagede sager på voksenhandicapområdet.

Der er nok at tage fat på. Vi ser frem til samarbejdet.