Ventetider på smertebehandling - Hvad mener politikerne?

Folketingsvalget er udskrevet, og vi har derfor stillet samtlige partier en række spørgsmål, om emner som kan være relevante for dig. Det er emner, foreningen vil arbejde med både under og efter valgkampen. Vi har spurgt partierne, hvordan de forholder sig til emnerne, og om det er noget, de vil arbejde for efter et valg. Her forholder de sig til de lange ventetider på smertebehandling.

Blandt PolioForeningens medlemmer angiver 84 %, at de har smerter som følge af deres sygdom. Er det tilfredsstillende, at så mange døjer med smerter? Samtidig er der ventelister på mellem 4 og 96 uger i det offentlige. Er det tilfredsstillende med så lange ventetider på smertebehandling i det offentlige?

Vil I arbejde for at styrke smertebehandlingen efter valget?

v/ handicapordfører Jakob Sølvhøj

Nej, det er på ingen måde acceptabelt. Enhedslisten ønsker, at palliative teams og forskning i smertebehandling skal prioriteres langt højere.

Nej, det er selvfølgelig ikke acceptabelt med ventetider på knapt 2 år! Vi mener, at der skal tildeles flere ressourcer til smertebehandlingsområdet, så der kan ansættes flere hænder, og ventetiderne kan nedbringes.

v/ handicapordfører og medlem af Socialudvalget Karina Adsbøl

Ja, det er utilfredsstillende, og vi vil arbejde for at få ventetiden bragt ned.

v/ socialordfører Marianne Jelved

Vi vil spørge ind til det og få forklaringer på forskellene. Så må vi se, hvad vi så kan gøre.

v/ social- og handicapordfører Brigitte Klintskov Jerkel

Så få syge som muligt, ligegyldigt sygdomsart, er altid at efterstræbe. Både ud fra et menneskeligt synspunkt, men også ud fra en økonomisk vinkel. Derfor har vi indført både udredningsretten, behandlingsgarantien og det frie sygehusvalg.

Udredningsretten giver patienter ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage, når de henvises til et sygehus. Kan regionen ikke leve op til det, har man ret til at vælge udredning på et privathospital. Regionerne har arbejdet hårdt for at overholde udredningsretten og har flere steder indført længere åbningstider. Desværre er der stadig områder, hvor det ikke er muligt at leve op til målet om maksimum 30 dages ventetid. Derfor har regionerne indgået aftaler med privathospitaler. Desuden har alle danskere ret til frit sygehusvalg.

v/ sundheds- og ældreordfører Jane Heitmann

Kommer man i en situation, hvor man har smerter, skal man kunne få behandling så hurtigt som muligt. Det gælder sådan set for alle sygdomme. Det er derfor, at Venstre har indført en behandlingsgaranti på 30 dage. Det sikrer, at man skal kunne få behandling indenfor 30 dage. Hvis det offentlige tilbud ikke kan finde tid, må de private stå for behandlingen – men på det offentliges regning.

Det er en rigtig god ordning, som jeg er stolt af, at Venstre har indført. Det sikrer nemlig helt basale rettigheder for patienterne.

v/ handicapordfører Kirsten Normann Andersen

Smertebehandling kan gøre forskellen på, om man kan opretholde et liv på egne betingelser. Det gælder for alle smerteramte borgere. I SF vil vi gerne styrke regionerne økonomisk, men også med flere ansvarsområder, eksempelvis specialiseret genoptræning og det specialiserede handicapområde. Regeringen vil med en ny sundhedsreform gøre det modsatte, når flere ansvarsområder skal flyttes til 98 kommuner. Alle har ret til den bedste indsats, og det kommer vi til at forfølge efter et valg. 

Alle partier har fået samme spørgsmål tilsendt, men ikke alle har ønsket at svare.

Læs mere om politikernes holdninger her