Bliv støttemedlem

Vores arbejde for polioramte kan ikke gennemføres uden bidrag og støtte. Meld dig ind i dag som støttemedlem og hjælp os i kampen for et bedre liv for poliopatienter.

I PolioForeningen kæmper vi for at forbedre livsvilkårene for de 10.000 danskere, der lever med polio, og de omkring 5.000 danskere, der har post-polio.

Post-polio er en sygdom, der rammer folk, som tidligere har haft polio.

Hjælp til den enkelte

Som støttemedlem er du med til at sikre, at PolioForeningen kan yde den bedst mulige hjælp til den enkelte poliopatient og pårørende gennem rådgivning og vejledning af en række specialister.

Forskning der gør en forskel

Som støttemedlem bidrager du også til, at PolioForeningen kan støtte og gennemføre forskning, der indebærer en afgørende forskel for poliopatienter.

Du får forsikring ved kritisk ulykke

Som støttemedlem er du automatisk forsikret ved kritisk ulykke. Tegner du et familie-støttemedlemskab er din ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 21 år også dækket.

Forsikringen dækker, hvis du kommer ud for en alvorlig ulykke og får en skade med en méngrad på 40 % eller mere. Får du en traumatisk rygmarvsskade og bliver varig kørestolsbruger, er der en særligt omfattende dækning.

Har du spørgsmål?

Du kan ringe til medlemsservice mandag-fredag fra kl. 9-15 på telefon 36 73 90 95.