Skal bilen sælges?

Spørgsmål:

Jeg har polio og har fået bevilget en handicapbil. Jeg skal i gang med at søge om gældssanering og vil gerne spørge, om de kan forlange min bil solgt, eller må de ikke røre den?

Svar:

Kære medlem

Man kan desværre ikke sige, at Skifteretten i forbindelse med en sag om gældssanering aldrig må forlange en handicapbil, der er ydet tilskud til efter Servicelovens § 114, solgt.

Det forholder sig godt nok således efter Retsplejelovens § 515, stk. 2, at eventuelle kreditorer til ejeren af en handicapbil normalt må antages at være afskåret fra at foretage udlæg i bilen. Denne regel kan imidlertid ikke umiddelbart overføres til reglerne for gældssanering.

I forbindelse med en ansøgning om gældssanering gælder det om, at man over for Skifteretten lægger et realistisk budget. Hvis Skifteretten vurderer, at budgettet er tilstrækkeligt realistisk, og at alle udgifter til handicapbilen f.eks. kan holdes inden for dette opstillede budget, blander de sig i princippet ikke herudover i, hvad ansøgerens penge bliver brugt til. Men der findes ingen regler, der direkte forbyder Skifteretten at forlange en sådan bil solgt.

Jeg vil således umiddelbart sige, at man ikke kan være sikker på, at Skifteretten ikke rører en handicapbil. Men jeg vil også give udtryk for, at jeg formoder, at Skifteretten – på baggrund af det forhold, at det offentlige har givet tilskud til en handicapbil og således på den måde har tilkendegivet ejerens direkte behov for et sådan hjælpemiddel – vil strække sig meget langt, for at bilen kan beholdes. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du tage kontakt til domstolene. Se på www.domstol.dk

Venlig hilsen
Marianne Bak Svendsen, jurist