Gå til hovedindhold

Handicapparkeringskort

Se her, hvordan du får et parkeringskort, der giver dig ret til at bruge parkeringspladser med kørestolssymbol.

Logo af handicapparkeringplads.

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til handicappede bilister. For at bruge disse parkeringspladser, skal du have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Hvis du vil ansøge om et parkeringskort, skal du opfylde mindst ét af nedenstående punkter:

  • Du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil jf. servicelovens bestemmelser 
  • Du er godkendt af kommunen til at deltage i handicapkørsel
  • Du har en stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør din evne til at komme omkring eller din mulighed for at opnå eller fastholde et arbejde eller en uddannelse. Der skal udfyldes lægelig dokumentation

Et parkeringskort koster 425 kr. (2021) og gælder i op til 10 år.

Parkeringskortet er personligt og følger ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.

Hvis du er berettiget til et parkeringskort, er du som udgangspunkt også berettiget til et ledsagekort.

Kontakt Danske Handicaporganisationers Brugerservice

Handicapparkeringskort udstedets af Danske Handicaporganisationer.

De kan kontaktes på tlf. 36 75 17 93, hverdage mellem kl. 10 og 12. Eller ved personligt fremmøde på deres kontor på Blekinge Boulevard i Taastrup om torsdagen mellem kl. 13 og 15.

Læs mere om parkeringskort og ansøgningsskema på Danske Handicaporganisationers hjemmeside

Parkeringsregler

Læs mere om parkeringsregler her: