Gå til hovedindhold

Kørselsordninger

Hvis du på grund af handicap ikke kan benytte offentlig transport, er der andre muligheder for transport, som måske kan opfylde dit behov.

Et sidespejl på en bil.

Der findes mange forskellige kørselsordninger med forskellige formål og forskellige procedurer for, hvordan du bliver optaget i ordningerne.

Ordningerne har ikke altid ens navne. Det afhænger af, hvor i landet du bor.

Her på siden kan du få et overblik over de forskellige muligheder.

Kørsel i fritiden

Handicapkørsel er et supplement til den almindelige offentlige transport, hvis du er svært bevægelseshæmmet. Transporten udføres af dit lokale trafikselskab, og der køres med taxa eller minibusser. Der er ofte flere passagerer med i vognen.

 • Optagelse: Du kan søge din bopælskommune om at komme med i ordningen. Ansøgningsblanket findes ofte på din kommunes hjemmeside.
 • Kørselsformål: Du kan køre til fritidsformål som indkøb, besøg hos familie og venner, bibliotek, frisør og lignende. I nogle kommuner også til privat fysioterapeut.
 • Kørselsomfang: Du bevilges som udgangspunkt 104 enkeltture om året. I nogle kommuner bevilliges flere ture.
 • Pris: Du skal betale en kilometertakst for hver enkelt tur. I nogle kommuner er der også et årligt abonnementsgebyr.
 • Hjælpemidler: Du kan have kørestol, rollator og lignende med. Husk at oplyse om dette, når du bestiller turen.
 • Ledsager: Du kan medtage ledsager og andre som fx børn. Se de konkrete bestemmelser i dit område.

Find mere information om handicapkørsel i dit lokalområde:

Kørsel til sygehus

Du skal som udgangspunkt selv sørge og betale for transport til og fra sygehus. Men du kan i visse situationer have ret til befordring eller befordringsgodtgørelse.

Dette hvis du opfylder én af følgende betingelser:

 • Hvis du modtager folke- eller førtidspension
 • Hvis du bor mere end 50 km fra det sygehus, hvor du skal have den nødvendige behandling
 • Hvis du i forbindelse med udskrivning fra sygehuset bliver indkaldt til ambulant efterbehandling, og du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler
 • Hvis du kun er indlagt en del af døgnet, og du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler
 • Hvis hospitalet sender dig hjem på weekend eller en kort ferie, og du ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler

Det er kørselskontoret i din region, der vurderer, om du er berettiget til kørsel til sygehus, og om du eventuelt er berettiget til kørselsgodtgørelse, hvis du kører i egen bil.

I flere regioner ydes der ikke længere befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil, så kontakt derfor altid den afdeling, du skal til behandling på eller kørselskontoret i regionen, hvis du er i tvivl om reglerne og mulighederne.

Find mere information og kontaktoplysninger til dit kørselskontor:

Kørsel til egen læge eller speciallæge

Hvis du er pensionist og ikke kan tage offentlig transport, kan der være mulighed for hjælp til transport til egen læge eller speciallæge. Kontakt din bopælskommune.

Hvis du ikke er pensionist, må du selv finde en transportmulighed, fx flextur eller almindelig taxa.

Kørsel til genoptræning

Hvis du har fået en genoptræningsplan og skal til genoptræning på sygehuset, se ovenstående om kørsel til sygehus. Hvis du skal til genoptræning andre steder, så kontakt din bopælskommune.

Kørsel til privat fysioterapi (ikke genoptræning)

I nogle kommuner kan du benytte handicapkørsel, se kørsel i fritiden.
Hvis din kommune ikke accepterer kørsel til privat fysioterapi under handicapkørsel – må du selv finde en transportmulighed, fx flextur eller almindelig taxa.

Flextur

Flextur er en del af den offentlige trafik. Fordelen ved flextur er, at du bliver hentet ved den adresse, du ønsker. Det kan benyttes af alle, og du kan have hjælpemidler med. Du betaler en pris pr. km.

Du kan hos flere selskaber bestille turen på internettet.

Få mere information om flextur i dit område: