Parkeringskort

Se her, hvordan du får et parkeringskort, der giver dig ret til at bruge parkeringspladser med kørestolssymbol.

Parkeringspladser afmærket med et kørestolssymbol er reserveret til handicappede bilister. For at bruge disse parkeringspladser, skal du have et handicapparkeringskort liggende synligt i forruden.

Hvis du vil ansøge om et parkeringskort, skal du opfylde mindst ét af nedenstående punkter:

  • Du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil jf. servicelovens bestemmelser, klik til støtte til bil
  • Du er godkendt af kommunen til at deltage i handicapkørsel, klik til kørsel til fritid
  • Du har en stærkt reduceret gangdistance, varig nedsættelse af funktionsevnen eller lignende helbredsmæssige forhold, der i væsentlig grad forringer eller vanskeliggør din evne til at færdes eller muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller en uddannelse. Der skal udfyldes lægelig dokumentation.

Et parkeringskort koster 425 kr. (2016) og gælder i op til 10 år.

Hvis du er berettiget til et parkeringskort, er du som udgangspunkt også berettiget til et ledsagerkort.

Få mere information om parkeringskort og ansøgningsskema på Danske Handicaporganisationers hjemmeside